Linköpings Slott

De äldsta delarna av Linköpings slott härstammar från 1100-talet och slottet är därmed Sveriges äldsta profana byggnad. Under denna tid blev Linköping säte för biskoparna i stiftet Dioceses lincopensis, som omfattade Östergötland, Småland, Öland och Gotland. De äldsta delarna är inbyggda i slottets västra länga och består av en liten kalkstenskällare och en representationsbyggnad av kalksten i två våningar.
1286 blev Bengt Birgerson, son till Birger Jarl och hertig av Finland, biskop. Han byggde om biskopsgården och för första gången användes då tegel. Utbyggnaden bestod bland annat av ett krenelerat torn i nordöst.

I början av 1400-talet byggdes den västra huslängan om av biskop Knut Bosson. Han lät också bygga en hög huskropp med trappstegsgavlar för att ersätta ett torn som rivits. Linköpings gård fick en ringmur som försvarsåtgärd.
Hans Brask var Linköpings siste katolske biskop. När man i Västerås 1527 beslutat om indragning av biskoparnas slott och övrig egendom flydde Brask till Danzig. Gustav Vasa gjorde då om biskopsgården till kungligt slott.
Under Johan III i slutet av 1500-talet upplevde Linköpings slott en storhetstid. Han lät bland annat skapa en ny trevåningsflygel utmed södra ringmuren. Hela slottet var då vitt med röda bårder runt dörrar och en del fönster. Under hertig Karls tid gjordes slottet om till renässansslott med praktgavlar.
Stora delar av Linköping brann ner år 1700, bland annat rådhuset. Vid det här laget var slottet övergivet och förfallet och togs i bruk som stadsarrest. 1796 började man förvandla byggnaden från förfallet renässansslott till en stram ämbetsbyggnad. Bland annat revs praktgavlarna och man gjorde en ny klassicistisk portal.
På 1880-talet gjordes byggnaden åter igen till renässansslott med loftgång och praktgavlar. Detta varade till 1930-talet då man tog bort 1800-tals dekorationerna. Nu stramades slottet upp för att återgå till sitt avskalade utseende från ombyggnaden 1800.
I slottet finns landshövdingens representationsvåning och privata bostad.

Källa: Statens fastighetsverk

Adress: Sankt Persgatan, Linköping

Koordinater i WGS84:  N 58gr 24,633    E 15gr 36,982

Tillgänglighet: Parkering i parkeringshus 200 m från slottet. Lång trappa upp till konsertsalen. 

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap