Linköpings Frimurarloge

Svenska Frimurare Orden

Orden är ett manligt, kristet nätverk som arbetar med personlig utveckling, efter en ritual som är mer än 200 år gammal. Vidare ger man stöd till social verksam-het, forskning samt kulturella ändamål och som uppgår till ca 30 Mkr för hela landet och för Östergötland ca 170 000 kr. Ordens stamhus ligger i Stockholm.

Frimureriet växte fram i England under 1600-talet. Ursprunget är de medeltida fria byggnadshantverkarna som byggde bl.a. katedraler. Fyra frimurarloger i London bildade 1717 en storloge. De grunder som dessa loger arbetade efter har i huvudsak format frimureriet världen över. Det finns dock olika ”frimurarsystem” som skiljer sig mer eller mindre från varandra.

Frimurarna i Linköping

Frimureriet kom till Stockholm 1735. Under ledning av Israel Lagerfelt hölls 1807 det första logemötet i Linköping i det nybyggda Assembléhuset vid S:t Larsgatan, där riksbanken senare byggde. Man flyttade 1808 in i det gamla skolhuset vid domkyrkan och som nu är församlingshem.

Orden kunde 1912 flytta in i nuvarande logelokaler, som hör till de vackraste i landet. Arkitekt var domkyrkoarkitekten i Lund Theodor Wåhlin. Huset är byggt i en nationalromantisk stil med förebilder i gamla svenska borgar.

Frimurarna äger fastigheten och hotellet arrenderas ut till Scandic.

Svenska Frimurare Orden har drygt 15 000 medlemmar. I Linköping finns 4 loger med totalt ca 500 medlemmar.

Tillgänglighet: Parkeringshus finns i närheten. Långa trappor men hiss finns. Hörselslinga finns. Pendeltåg till närbelägna stationen (300 m) från Motala/Mjölby och Norrköping.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap