Lagerlunda


Lagerlunda Gård har varit i släkten Lagerfelts ägo sedan i mitten av 1600-talet, då den förvärvades av släktens anfader Israel Lagerfelt. Den har därefter gått i arv i rakt nedstigande led i elva generationer.

Verksamheten på gården består i dag av spannmålsodling och uthyrning av fastigheter mm. Den drivs av Fredrik och Marie Lagerfelt, värdpar då Föreningen för Kammarmusik i Östergötland återigen arrangerar en konsert på Lagerlunda.

Dagens corps de logi med sina båda flyglar präglas av 1700-tal, trots ombyggnader och renoveringar. En av de byggnadsdetaljer som har bevarats från 1790-talet är portalomfattningen kring ingången vars överstycke bär årtalet 1796 samt byggherrens och hans hustrus ini-tialer. 

Interiört kombineras dagens behov av modern komfort med alltjämt dominerande traditionsrika möbler och väggdekorationer. Som exempel kan nämnas matsalen med hög rutmönstrad panel och gyllenläderstapeter från 1700-talets förra hälft och det omfattande antalet porträttmålningar med anknytning till släkten Lagerfelt, som återfinns i de flesta av sällskapssalongerna.

Vägbeskrivning: Från Linköping genom Malmslätt mot Vikingstad.

Klicka här för länk till karta

Koordinater: WGS 84: N 58° 23.977', E 15° 29.131'

Tillgänglighet:  Parkering på gårdsplan. Stentrappa (7 steg) till entrén. 

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap