Brunneby kyrka

Historik:

1269 Lagmannen Bengt Magnusson, morfar till den heliga Birgitta, bygger kyrkan för enskilt bruk. Han tillhörde Folkungaättens Bjälbogren och var kusin till Birger Jarl.

1294 Bengt Magnusson avlider. Kyrkan blir nu Brunneby sockens församlingskyrka.

1450 Kyrkan byggs om, tre valv byggs till. Hela kyrkan får målningar på tak och väggar.

1687 Kyrkan får bänkar och en stor altaruppsats genom gåvor.

1747 Den resliga tornspiran utförs av en ortens son, Gabriel Bragner, utan betalning.

1828 Kyrkan blir för liten, kyrkogården likaså. En gemensam kyrka för Klockrike och Brunneby uppförs i Klockrike.

 

Gårdens ägare köper kyrkan för 300 kr, river valven, gör om den till brännvinsfabrik och gör stora vinster på att sälja sprit till kanalgrävarna. Kyrkan blir därefter spannmålsmagasin fram till 1964.

1964 Då kyrkan återställs genom gåvor och donationer med kung Gustaf VI Adolf som primus motor.

1977 Kyrkan återinvigs och är sedan dess dop- och vigselkyrka. Konserter och konstutställningar äger rum årligen. En aldrig sinande ström av besökare besöker kyrkan.

Tillgänglighet: Parkering på Lantbutikens parkering c:a 100 m från kyrkan. Ett trappsteg vid kyrkoentrén. Ingen hörselslinga. (2022-08-27)

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap