Styrelse

Vice ordförande 
Jörgen Ralphsson, 073-3224849 
vice1@slottsmusik.com

Ledamot
Rolf Clifford, 0141-237574 
ordf@slottsmusik.com

Sekreterare 
Roland Mowitz, 070-612 56 27 
sekr@slottsmusik.com

Revisorer 
Bengt Öresjö, 0141-50233 
Gunilla Melander
Lars Näslund, suppleant

Valberedning 
Eric Weiborn, sammank, 0141-56534
Nils-Holger Carlsson
Vakant

Webmaster 
Bo Dahlsköld
Rolf Clifford
 
webmaster@slottsmusik.com 

Vice ordförande
Bo Dahlsköld, 070 745 93 93
vice2@slottsmusik.com

Biljettbokning
Tori Latkovic, 070 814 16 52
biljettbokning@slottsmusik.com

Kassör
Margareta Fallsvik,070-7445661
kassor@slottsmusik.com

Servering
Inga-Lill Hjalmarsson, 070-5337897;
servering@slottsmusik.com

Ledamot
Christina Renee Johansson, 070-6800822 christina@slottsmusik.com

Hedersledamot och grundare
Bettina Kjellin, 0141-404 15
bettina@slottsmusik.com

Programgrupp
Rolf Clifford
Jörgen Ralphsson
Bo Dahlsköld

Tidigare ordföranden:

1987-1990Gehard Bona
1991-1999Bettina Kjellin
2000-2001Barbra Sonska
2002Tori Latkovic
2003-2007Hans Ridderström
2008-2009Lars Hermelin
2010-Rolf Clifford


Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap