Tillbaka

Brokind Slott

Brokinds slott eller Brokind, fordom kallat Bro, frälsesäteri i Vårdnäs socken, beläget i Brokind, Kinda härad i Linköpings kommun i Östergötland. Det är naturskönt beläget på holmar vid Stångåns utlopp ur sjön Järnlunden, omkring 30 kilometer från Linköping.

Brokind är ett av nejdens äldsta herresäten. Byn Broo avhystes i samband med att herresätet Brokind uppfördes, byns förhistoriska gravfält finns fortfarande att beskåda i ekhagmarken nära slottsanläggningen. Först lär det ha varit ett gammalt jarlasäte, övergick sedan till den mäktiga Bjälboätten och såldes därefter till riksdrotsen Bo Jonsson Grip. Senare tillhörde det medlemmar av släkten Natt och Dag ända till 1706, då det övergick till grevliga ätten Falkenberg, och blev 1732 och 1793 fideikommiss. Brokind hade 1904 ett bibliotek av omkring 4000 band jämte handskrifter och tavelsamling. På godset fanns då även ett tegelbruk, kvarn och såg.

Brokind finns avbildat i Erik Dahlberghs praktverk Suecia antiqua et hodierna. Man kan se att ännu vid sekelskiftet 1700 var slottet befäst med ett runt försvarstorn. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1727-1731, medan de två flyglarna tillkom något senare. De vitsputsade byggnaderna fick sitt nuvarande utseende efter en ombyggnad 1838 och miljön kring slottet innehåller bland slottspark med lusthus och ett stort antal ekonomibyggnader som ger karaktären av en välbevarad slottsanläggning. För övrigt utvidgades den på bekostnad av ytterligare en by vid namn Eggeby, så sent som på 1850-talet.

Brokinds gods ägs idag inom grevliga ätten Falkenberg af Bålby.

Väg beskrivning: Kör väg 34 från Linköping. Ta till höger strax efter vägkorsningen till Brokind/Bestorp. Ca 26 km.
Koordinater  enl WGS84: N 58¤12,620' ; E 15¤39,707' 
Länk vägbeskrivning från Vallarondellen

http://kartor.eniro.se/m/CgDNI

Tillgänglighet: Parkering längs vägen utanför slottet. Stentrappa (c:a 20 steg) leder upp till  entrén.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap