Årsmötet 17 febr 2024

Publicerad 2024-02-21

Vid föreningens årsmöte efter konserten den 17 febr 2024 beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Rolf Clifford avgick som ordförande, efter 14 år på den posten, men kvarstår i styrelsen under 2024. Ordförandeposten är vakant men vice orförandena Jörgen Ralphsson och Bo Dahlsköld kommer att leda veksamheten fram till årsmötet 2025. Berit Mastrovito valdes som ledamot i styrelsen för 2 år. Alla ledamöter i tur att avgå, omvaldes. 

För 2025 beslutades om höjning av biljettpriser. Biljettpriser för medlemmar blir då 250 kr och för icke-medlemmar 300 kr. Övriga avgifter blir oförändrade.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap