Tillbakalänk

Brunneby gård

Brunneby är en historiskt intressant plats där människor levt och verkat i över 6000 år enligt arkeologiska undersökningar. År 1269 nämns Brunneby för första gången i skrift. Det var i samband med det kyrkobygge som lagman Bengt Magnusson påbörjade på gården. Lagman Bengt var den heliga Birgittas morfar. Han donerade kyrkan till Brunneby församling kort före sin död 1294.

Under den senare delen av medeltiden står flera vasaättlingar som ägare till gården t.ex. Ebba Eriksdotter Vasa och hennes make Erik Leijonhufvud. Deras dotter Margareta fick Kungs Norrby och de underlydande gårdarna, däribland Brunneby i arv.

Margareta blev Gustav Vasas andra drottning. Gustav Vasa skänkte Kungs Norrby med underlydande hundra gårdar till sin son hertig Magnus.

År 1567 plundrades och nedbrändes gården av den danske fältherren Daniel Rantzau. Tvenne överstelöjtnantsboställen uppbyggdes. Gården låg sedan under Kronan till 1723, då den friköptes. År 1752 byggdes den vackra herrgårdsbyggnad som finns kvar än i dag.

Smålänningen Gustav Andersson som var syskonen Kjellins farmors far, fick syn på den praktfulla herrgården när han färdades längs Göta kanal på kanalbåten Juno, som faktiskt är i trafik än i dag. 1880 köpte han gården som sedan dess varit i familjens ägo.

Gåden ägs idag av Bettina Kjellin och hennes barn. Gårdens musteri, som startades 1941 av Bettinas man, Carl-Gösta, har utvecklats till en blomstrande handelsplats med restaurang, loppmarknader m.m. men framför allt butiksverksamhet med i huvudsak lokala livsmedel där produkter från musteriet är själva kärnan. 

Bettina Kjellin var 1987 initiativtagare till att Kammarmusik i Östergötland bildades som en naturlig fortsättning på de soaréer som hon anordnat i herrgården för vänner och bekanta. Ända fram till 2016 kunde luciakonserterna med Vadstena Folkhögskolas Musiklinje (numera Vadstena Sång och Pianoakademi) hållas inne i herrgården. Men en växande publiktillströmning och Bettinas tilltagande ålder har nu gjort det naturligt att flytta denna konserten till den stora sal som finns intill Restaurang Bettina i musteriet under namnet Brunneby Konsertsal. Denna sal är naturligtvis inte lika stämningsfull men med julutsmyckning kommer den att ge en fullgod ersättning för herrgårdens salonger för en betydligt större publik.

Tillgänglighet:  Parkering på butikens parkering 50 m från rampen. Till Brunnebysalen leder sedan en 20 m lång ramp. Pauskaffe intas i restaurangen som nås via en kort trappa ( 5 trappsteg).

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap