Kammarmusik i Östergötland

är unik med sina konserter på gods och gårdar runt om i Östergötland

Kammarmusik i Östergötland är en ideell förening som verkar för att främja intresset för kammarmusik genom att bjuda på stor musik i det lilla formatet i kulturhistoriskt stimulerande miljöer. Sedan föreningen bildades 1987 med Bettina Kjellin på Brunneby gård som initiativtagare och grundare, har den genomfört 6 - 9 konserter per år. Konserterna har förlagts över länet, företrädesvis i Motala och Linköpings kommuner. De artister som föreningen engagerar är främst duktiga unga musiker, men också väletablerade och internationellt erkända artister. Konserterna kännetecknas även av att pausen har gjorts betydelsefull. Till lite lättare förtäring kan man träffa såväl artisterna som nya och gamla musikvänner. Föreningen har ca 200 medlemmar. Våra medlemmars stöd är ovärderligt för föreningens möjligheter att engagera framstående musiker. Föreningen stöds även ekonomiskt av Statens Kulturråd, Motala och Linköpings kommuner.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap