Adelsnäs slott

På 1760-talet började Johan Adelswärd (1718-1785) köpa upp de skogsfastigheter som krävdes för att återuppta den sedan länge nedlagda kopparbrytningen. Kolskogen för Åtvidabergs dåvarande kopparbruk har idag utvecklats till en modern skogsegendom.

Fideikommissegendom

Baroniet Adelswärd AB var ursprungligen en fideikommissegendom som än idag består
i familjen Adelswärds ägo. Den brukstradition som tillhörde 1800-talets kopparframställning har idag ersatts av en modern företagsorganisation med skogsbruk som huvudsaklig verksamhet.

Utveckling
Några personligheter med särskilt engagemang för utvecklingen av vårt företag
förtjänar att omnämnas. Jan Carl Adelswärd (1776-1852) bidrog till uppbyggandet av
kopparverket liksom hans son Seth Adelswärd (1813-1868) under vilkens innehav en av Sveriges första järnvägar byggdes mellan gruvorna i Bersbo och hyttorna i Åtvidaberg.

Theodor Adelswärd (1860-1929) var den som med kopparproduktionens nedgång
kom att förnya industrin i Åtvidaberg. Åtvidabergs Förenade Industrier AB bildades
och sammanhöll med tiden olika verksamhetsgrenar från kontorsmöbeltillverkning till
mejeriprodukter. Forsaströms Kraftaktiebolag bildades för elektrifieringen av Åtvidaberg med omnejd.

Eric Adelswärd (1909-1986) koncentrerade Baroniets småsågar till Viresjö där
Åtvidabergs Trävaruaktiebolag, BARO Wood AB numera, har sin verksamhet med
Baroniet som viktig råvaruleverantör. Under hans tid utvecklades också det moderna
skogsbruket med mekaniserad avverkning och allt effektivare skogsvård. Det var hans
initiativ att anlägga en golfbana och att bilda Åtvidabergs Golfklubb.

Baroniet idag
Idag är Baroniet Adelswärd AB ett skogs- och lantbruksföretag med fem verksamhetsgrenar med gemensam affärsidé att lönsamt och uthålligt förvalta egna och andras markegendomar och vatten. Vi ser med tillförsikt fram emot att driva Baroniet lika framgångsrikt under 2000-talet som under 17-, 18- och 1900-talet.

Adelsnäs är ett av Sveriges största privata jordbruksföretag och jordägare. Egendomen omfattar 23 000 hektar mark och vatten. Företaget är verksamt inom fem områden, skogs- och lantbruk, fastighetsförvaltning samt vatten- och viltvård. Gården är också Sveriges näst största idag. Den nuvarande baronen heter Gustaf Adelswärd som tillsammans med sin maka Malin välkomnar oss till konserten i slottets bibliotek.

Vägbeskrivning: Väg 35 genom Åtvidaberg. Tag av mot Kisa. Kör 2 km på väg 134.

Länk till vägbeskrivning från Mörtlösarondellen  (Linköping Östra). 

Tillgänglighet: Parkering vid parkentrén. Skjuts till entrédörr går utmärkt. Trappa till konsertsal (c:a 30 steg). 

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap