Ljungs Slott

Säteriet har anor från mitten av 1600-talet. Sätesgården låg ursprungligen invid Ljungs kyrka.Mellan 1774 och 1795 byggdes en ny slottsanläggning nordväst därom. Byggherren var en av svenskt 1700-tals mest inflytelserika personer, greve Fredrik Axel von Fersen d.ä. Arkitekt var en av dåtidens mest anlitade herrgårdsbyggare, Jean Eric Rehn. Slottet är uppfört i tre våningsplan och kantas av två flygelbyggnader. Strax intill ligger flera ekonomibyggnader från samma period.Idag betraktas slottet Ljung som ett av den gustavianska tidens viktigaste byggnadsmonument.Då det nya slottet var färdigt att tas i bruk, flyttades den äldre mangårdsbyggnaden till Medevi, där den än idag går under benämningen Ljungbyggningen. Slottet är vackert beläget i en engelsk park mellan Göta kanal och Motala ström. I de omöblerade rummen får besökaren ta del av slottets dramatiska och spännande historia.
Slottet är privatägt av familjen Nordenhed, men visas sommartid av Föreningen Ljungs Slotts Bevarande (LSB). Föreningen vill genom en rad aktiviteter öka kännedomen om slottet och dess historia som är en viktig del av det svenska kulturarvet. Föreningen anordnar också visningar med guider i tidstypiska kläder, utställningar, konserter m.m.  Under sommarhalvåret är café och slottsbod öppna. LSB välkomnar nya stödmedlemmar. Ytterligare information finns på föreningens hemsida www.ljungsslott.com

Tillgänglighet: Parkering på parkeringsplats i anslutning till slottet (200 m). Stentrappa till entrén 3 steg). Lång stentrappa till konsertsal (c:a 40 steg). 

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap