Tillgänglighet till konsertlokaler

Tillgängligheten för rörelsehindrade personer till våra lokaler varierar. Eftersom vi inte har egna lokaler har vi små möjligheter att påverka den. Tag kontakt med någon i styrelsen för närmare information inför ett konsertbesök om du är osäker.

Länk till styrelsen.

Till konsertlokaler på följande platser måste en trappa passeras:

Adelsnäs, Bjärka Säby, Brokind (yttertrappa), Lagerlunda (kort yttertrappa),  Linköpings slott, Motala Tingshus (kort yttertrappa), 

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap