Biljetter och årskort

Medlemsavgift

Årsavgiften för medlemskap i Kammarmusik i Östergötland är 200 kr per person. Årsavgift som betalas från 1 oktober gäller även påföljande år.

Avgiften betalas in på föreningens bankgiro 5332-2947 eller Swish 123 260 79 84. Ange namn, adress, telefonnummer. Om du också anger e-postadress får du bekräftelser och viss information på e-post.

Biljetter: bokning, priser, betalning

Biljetter bokas på denna hemsida under Biljettbokning är i allmänhet tillgänglig ca en månad före aktuellt konsertdatum.  Bokningar kan ej göras före denna tidpunkt. Bokning per telefon 070-814 16 52 kan ske men undanbedesl. Följande biljettpriser gäller 2024.

Medlem 200 kr
Icke-medlem 250 kr
Studerande ungdom 100 kr

Biljettpriset inkluderar program, kaffe och bröd.

Våra konserter är öppna för alla men våra medlemmar ges viss förtur vid stor efterfrågan. Bokningar utöver tillgänglig kvot placeras på kölista och senast på konsertdagens förmiddag meddelas per telefon om plats finns. Icke-medlem får boka för sig och en medföljande. Medlem eller medlemspar kan boka plats för högst två gäster. OBS! Vi meddelar via e-mail eller telefon att plats finns resp ej finns. Biljetter betalas  direkt till vårt bankgiro 5332-2947 eller till Swish 123 260 79 84 sedan bekräftelse om att plats erhållits. Kontant betalning vid kassan är möjlig men undanbedes. 

Årskort         

För medlemmar har vi skapat ett årskort som berättigar till en bra plats, som är reserverad fram till 10 min innan konserten börjar och alltså befriar dig från att reservera biljett och plats till varje konsert. Kortet kan endast tecknas för helt kalenderår  och är personligt men kan  lånas ut för enstaka konserter.

Årskort för 2024 kan beställas under perioden 15 - 31 januari 2024. Priset är 1750 kr för årets sju konserter. Beställning görs till kassören på mail, kassor@slottsmusik.com. Uppge namn, email och telefonnummer. Vi meddelar om årskort erhållits på mail. Betalning görs först därefter till  bankgiro 5332-2947 eller till Swish 123 260 79 84. Betalning kan också göras vid konserten den 17 februari. Om du vill vara alldeles säker om plats så boka biljett på vanligt sätt. Vi betalar tillbaks om du fått ett årskort.

För att publiken ej skall möta alltför många reserverade platser är antalet årskort begränsat. Innehavare av årskort 2023 ges företräde i händelse av överteckning.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap