Bjärka-Säby

Ett slott med medeltida anor

Bjärka Säby har anor från 1300-talet. Riksdrotsen Bo Jonsson Grip förvärvade gården Bjärka 1367 och några år senare även gården Säby. Efter Bo Jonsson Grips bortgång 1386 blev ätten Natt och Dag ägare och behöll godset i sex generationer. På 1500-talet blev Säby sätesgård och Bjärka klassades som ängsmark under Säby. Kanslirådet Per Nilsson (Natt och Dag) byggde 1632 det Gamla Slottet.

Under 1770-talet kom godset i släkten Cederhielms ägo och det Nya Slottet uppfördes av Germund Ludvig Cederhielm, som var officer och hovman hos Gustav III. Slottet uppfördes i nyklassicistisk stil under 1790-talet och man anlade en engelsk park enligt den tidens mode.

År 1872 övertogs godset av konsul Oscar Ekman. Tillsammans med sin son Oscar utvecklade han godset till ett mönsterjordbruk. Familjen Ekman uppförde skola, ålderdomshem, sjukstuga och arbetarbostäder på ägorna.

Under 1890-talet byggdes slottet om under ledning av slottsarkitekt Agi Lindegren. Slottet fick då tornet och den höga takresningen i barockstil.

Efter förslag av professor Sigurd Curman och arkitekt Erik Fant restaurerades 1920-1921 slottets interiör, så att den åter kom att spegla det sena 1700-talet, men exteriören har kvar sitt utseende från 1890-talet.

Slottet i dag

Nya Slottet donerades 1980 till Sionförsamlingen i Linköping av släkten Ekman som ägt slottet sedan 1868. Det Gamla Slottet är fortfarande kvar i släktens ägo.

Nya Slottet fungerar som kurs-, konferens- och församlingsgård och där har även Tidskriften Pilgrim sin bas. Slottet är tillgängligt för besök och visningar anordnas. Ett slottscafé, som är öppet för allmänheten, finns i bottenvåningen.

Kring slottet finns ett herrgårdspräglat landskap. Den stora mängden gamla ekar gör att här finns en mycket rik flora och fauna. Forskning har här bedrivits på dårgräsfjärilen och läderbaggen.

Tillgänglighet: Parkering 200 m från slottet. En lång stentrappa leder upp till musiksalen (c.a 40 steg).

Vägbeskrivning: Kör Brokindsleden från Linköping till Nya Slottet  22km c:a 30 min

Koordinater enl WGS84:N58gr 22,489´ ,  E15gr 38,689´

Länk till vägbeskrivning från vallarondellen: Under arbete.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap