Medlemskap

Man blir medlem i  Kammarmusik i Östergötland genom att betala in årsavgiften (Se Biljettpriser m.m.) till föreningens bankgiro 5332-2947 med uppgift om namn, adress och telefonnummer..

Som medlem  får man årsprogram hemskickat liksom annan föreningsinformation. Medlem har också tillgång till medlemssidan och kan också lösa årsabonnemang som berättigar till reserverad plats vid varje konsert. Antalet årsabonnemang är begränsat.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap