Kristbergs kyrka

Historia

Kristbergs kyrka ser ut som en lantlig barockkyrka. Kyrkan är från 1300-talet då den lydde under Linköpings- biskoparna. Men den innehåller också delar av ännu äldre kyrkor. 

Undersökningarna av kyrkans ursprung är inte avslutade och gammalt byggnadsmaterial talar för att en del av kyrkan är ytterligare hundra år äldre. Under 1400-talet byggde man om till ett bredare långhus och dagens syd- och nordmurar skulle kunna härstamma från den tiden. Även rester av kalkmålningar i sakristians medeltida del har bevarats. Liknande målningar från den tiden finns i Brunneby och Tjällmo kyrkor. 

Under Gustav Vasas tid överlämnades kyrkan till församlingen. Nästa stora renovering ägde rum under 1680-90 talet. Då ersattes också två ursprungliga torn med ett som i sin stil är unikt i Östergötland. Gabriel Bergenstråhle (Karlströms bruk) bekostade den större ombyggnaden av kyrkan omkring 1725 och kyrkan har bibehållit i stort sitt utseende till våra dagar.

Koret och de omfattande takmål-ningarna gjordes då av Anders Wikström. Han arbetade med målningar i kyrkan under perioden ca 1728 – 1735.
En del förbättringar genomfördes 1829 genom socknens egen murmästare Abraham Nyström. 50 år senare fortsatte hans söner August och Janne med renoveringar. Nästa större renovering skedde 1950 (bänkinredningen) och 1994 gjordes en översyn av takmålningarna m.m. Besökaren kommer att uppmärksamma flera ståtliga barockkronor av mässing alla från 1700-talet. En enda oljemålning finns i kyrkan och den föreställer Maria och Josef under flykten till Egypten. Tavlan är från 1600-talet och är skänkt av ambassadören Johan Beck-Fries på Hultorp. I tillbyggnaden, som kallas lillkyrkan, finns bl.a. ett triumfkrucifix från 1300-talet. En annan medeltida skulptur är S:t Olof som var kyrkans skyddshelgon. I kyrkan finns också ett antal gravvalv för ägare av olika herrgårdar i socknen. Av kyrkans klockor är lillklockan gjuten 1667 i Kristberg av klockgjutarna Jonas Jonsson och Jöns Ersson från Jönköping. Storklockan är från 1694 och gjuten i Stockholm av Mikael Bader.

Vägbeskrivning

>Väg 36 mellan Borensberg och Motala. Skylt mot Kristberg finns ca 6 km väst om Borensberg.

Tillgänglighet: Parkering i anslutning till kyrkan. Låg stentrappa till entrén. Hörselslinga finns.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap