Mottagare av Inge-Britt Gustafssons Musikstipendium 2022 är Laura Michelin

En värderad mångårig medlem i vår kammarmusikförening, Inge-Britt
Gustafsson, lämnade oss i september 2011 i den aktningsvärda åldern av 96 år. Inge-Britt har under alla sina år i föreningen varit ett stort stöd för vår verksamhet genom att vara en flitig besökare men också genom ett ekonomiskt stöd som gjort det möjligt för oss att engagera musiker som vi annars knappast skulle haft råd med.

 Inge-Britts välvilja mot Kammarmusik i Östergötland kommer också till uttryck i hennes testamente där vår styrelse utses till förvaltare av en penningsumma avsedd att ”uppmuntra utövande av konstmusik” i form av ett årligt stipendium. ”Stipendiet ska delas ut till person eller musikgrupp som verkar i eller har sina rötter i Östergötland och som på ett förtjänstfullt sätt utövat konstmusik eller på annat sätt gynnat utövandet av konstmusik”.

Styrelsen för Kammarmusik i Östergötland har vid sitt sammanträde den 8 oktober 2020 beslutat att tilldela Laura Michelin, Inge-Britt Gustafssons Musikstipendium 2022.

N orrköpingsfödda Laura Michelin (1996) har sedan hon gjorde debut med Sveriges Radios Symfoniorkester och vann det prestigefyllda Solistpriset 2020 blivit ett välbekant namn i Sveriges musikliv. Hon har på kort tid etablerat sig som flöjtsolist och har det senaste året framträtt med bl.a Malmö Symfoniorkester, Norrköpings Symfoniorkester, Musica Vitae och Norrlandsoperans Symfoniorkester. Hon har samarbetat med flera framstående dirigenter och musiker som Ryan Bancroft, Michail Jurowski, Roland Pöntinen och Gerard Korsten. Efter studier i Stockholm och München anses Laura nu vara en av Sveriges mest lovande unga musiker och är uppskattad såväl som solist och kammarmusiker. Dessutom har hon synts som soloflöjtist i flera av Sveriges orkestrar och ensembler, senast i Svenska Kammarorkestern och i Sveriges Radios Symfoniorkester. Laura är även belönad med stipendier från bl.a Kungliga Musikaliska Akademien, Svenska Frimurarorden och GT Bäckman.

Styrelsens motivering är:

”Laura Michelin är redan en internationellt erfaren och erkänd musiker. Hon har förmågan att, med sin utvecklade teknik, moget och engagerat musicera på ett sätt som ger publiken stora upplevelser. Hennes kärlek till musiken och flöjten blir uppenbar i hennes spel. Hon är därför en förebild och katalysator för ungas engagemang i Östergötlands musikliv vilket vi med detta stipendium vill stödja.”

Stipendiet kommer att utdelas av länsrådet Ann Holmlid före konserten på Linköpings slott den 29 oktober 2022 kl 16.

Kammarmusik i Östergötland

För styrelsen i Kammarmusik i Östergötland

Rolf Clifford, ordf

Styrelsens motivering är:

”Laura Michelin är redan en internationellt erfaren och erkänd musiker. Hon har förmågan att, med sin utvecklade teknik, moget och engagerat musicera på ett sätt som ger publiken stora upplevelser. Hennes kärlek till musiken och flöjten blir uppenbar i hennes spel. Hon är därför en förebild och katalysator för ungas engagemang i Östergötlands musikliv vilket vi med detta stipendium vill stödja.”

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap