Mottagare av Inge-Britt Gustafssons Musikstipendium 2019 är Anna-Carin Strand

En värderad mångårig medlem i vår kammarmusikförening, Inge-Britt
Gustafsson, lämnade oss i september 2011 i den aktningsvärda åldern av 96 år. Inge-Britt har under alla sina år i föreningen varit ett stort stöd för vår verksamhet genom att vara en flitig besökare men också genom ett ekonomiskt stöd som gjort det möjligt för oss att engagera musiker som vi annars knappast skulle haft råd med.

 Inge-Britts välvilja mot Kammarmusik i Östergötland kommer också till uttryck i hennes testamente där vår styrelse utses till förvaltare av en penningsumma avsedd att ”uppmuntra utövande av konstmusik” i form av ett årligt stipendium. ”Stipendiet ska delas ut till person eller musikgrupp som verkar i eller har sina rötter i Östergötland och som på ett förtjänstfullt sätt utövat konstmusik eller på annat sätt gynnat utövandet av konstmusik”.

Styrelsen för Kammarmusik i Östergötland har vid sitt sammanträde den 12 sept 2019 beslutat att tilldela Anna-Carin Strand, Inge-Britt Gustafssons Musikstipendium  2019.

Anna-Carin Strand är utbildningsledare på Vadstena Sång och Pianoakademi där hon varit verksam sedan 2001. Hon arbetar där med sång-, piano-, gehörs- och körundervisning men frilansar också som sopransolist, kördirigent och har en mängd uppdrag i olika körer som vill utveckla sin samklang och intonation. Sedan 1995 är hon dirigent för studentkören Chorus Lin. För Kammarmusik i Östergötland har Anna-Carin inför varje julhelg glatt våra medlemmar med bejublade julkonserter med sina väldigt duktiga sång- och pianoelever.

Anna-Carin är en genuin östgöte som är uppvuxen på en gård i Tärnestad strax utanför Linghem där hon och hennes familj fortfarande bor och bl.a. föder upp arabhästar. Utöver sitt genuina musikintresse tycker hon om att vandra, segla, rida och liknande. Men hennes största intresse är ändå att få se sina elever växa och utvecklas inom sitt område och att följa deras karriär efter utbildningen. Många av dem är idag framgångsrika sångerskor och sångare verksamma i Sverige och internationellt.

Det stipendium som Kammarmusik i Östergötland fått förtroendet och äran att dela ut varje år kräver uppslag och inventeringar i en vidare krets. Vid dessa har vi ofta haft glädjen att få samråda med Anna-Carin vars kunskap och erfarenhet av musiklivet i Östergötland är stort. Vi har då, liksom vid julkonserterna, själva fått uppleva den inlevelse och smittande energi som hon sedan länge är känd för inom musikkretsar i Östergötland. Vårt val av mottagare av Inga-Britt Gustafssons musikstipendium vilar därför i hög grad på vår egen upplevda höga uppfattning om att Anna-Carin Strand är en synnerligen väl meriterad mottagare.

Stipendiet utdelas av vår landshövdingen Carl Fredrik Graf efter konserten på Brunneby den 14 december 2019  kl 16.

För styrelsen i Kammarmusik i Östergötland

Rolf Clifford, ordf

Styrelsens motivering för sitt val är följande:

"Anna-Carin Strand har genom sina utomordentliga insatser under mer än 20 år medverkat till att Vadstena och Östergötland blivit ett välkänt begrepp inom kultur och musik. Hennes kunnighet, förmåga att leda och entusiasmera med energi och målmedvetenhet har i hög grad medverkat till att Vadstena Sång och Pianoakademi numera framstår som en av Sveriges främsta musikinstitutioner i sin klass. Vi vill med detta stipendium visa vår uppskattning av hennes förmåga och uppmuntra till fortsatta insatser."

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap