Mottagare av Inge-Britt Gustafssons Musikstipendium 2013 är pianisten Tom Sulek

En värderad mångårig medlem i vår kammarmusikförening, Inge-Britt Gustafsson,  lämnade oss i sept 2011 i den aktningsvärda åldern av 96 år. Inge-Britt har under alla sina år i föreningen varit en stort stöd för vår verksamhet genom att vara en flitig besökare men också genom ett ekonomiskt stöd som gjort det möjligt för oss att engagera musiker som vi annars knappast skulle haft råd med.

Inge-Britts välvilja mot Kammarmusik i Östergötland kommer också till uttryck i hennes testamente där vår styrelse utses till förvaltare av en penningsumma avsedd att ”uppmuntra utövande av konstmusik” i form av ett årligt stipendium om 10 000 kr. ”Stipendiet ska delas ut till person eller musikgrupp som verkar i eller har sina rötter i Östergötland och som på ett förtjänstfullt sätt utövat konstmusik eller på annat sätt gynnat utövandet av konstmusik”.Styrelsen för Kammarmusik i Östergötland har vid sitt sammanträde den 31 januari 2013 beslutat att utse Tom Sulek, Motala till mottagare av Inge-Britt Gustafssons Musikstipendium 2013. 

Tom är 20 år, är uppvuxen i Motala och nu bosatt i Vadstena där han studerarpianospel på Vadstena Folkhögskolas Musiklinje. Nästa år är studier på Berklee College of Music i Boston inplanerade.

Stipendiet kommer att utdelas av landhövding Elisabeth Nilsson i samband med vår konsert på Linköpings slott den 16 mars kl 16.

Kammarmusik i Östergötland

Rolf Clifford, ordförande

Styrelsens motivering för sitt val är följande:

"Tom Sulek har genom sin målmedvetenhet och talang gjort sig känd som en skicklig pianist som satsar på en framgångsrik karriär som konsertmusiker genom fortsatta studier i Sverige och USA vilka vi genom vårt stipendium vill stödja.”

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap