Mottagare av Inge-Britt Gustafssons Musikstipendium 2015 är Sofia och Pelle Hansen

 En värderad mångårig medlem i vår kammarmusikförening, Inge-Britt Gustafsson,  lämnade oss i sept 2011 i den aktningsvärda åldern av 96 år. Inge-Britt har under alla sina år i föreningen varit en stort stöd för vår verksamhet genom att vara en flitig besökare men också genom ett ekonomiskt stöd som gjort det möjligt för oss att engagera musiker som vi annars knappast skulle haft råd med.

Inge-Britts välvilja mot Kammarmusik i Östergötland kommer också till uttryck i hennes testamente där vår styrelse utses till förvaltare av en penningsumma avsedd att ”uppmuntra utövande av konstmusik” i form av ett årligt stipendium om 10 000 kr. ”Stipendiet ska delas ut till person eller musikgrupp som verkar i eller har sina rötter i Östergötland och som på ett förtjänstfullt sätt utövat konstmusik eller på annat sätt gynnat utövandet av konstmusik”. 

Styrelsen för Kammarmusik i Östergötland har vid sitt sammanträde den 27 november 2014 beslutat att utse Sofia Hansen och Pelle Hansen till mottagare av Inge-Britt Gustafssons Musikstipendium 2015.

Styrelsen har enhälligt beslutat tilldela Sofia Hansen viola och Pelle Hansen cello stipendiet på 10 000 kr vardera. Förutom att vara eftertraktade och prisbelönta musiker har paret tillsammans gjort det gamla missionshuset i Slätmon till ett centrum för kammarmusik i Östergötland och därigenom på ett förtjänstfullt sätt stimulerat intresset för konstmusik i Östergötland.

Stipendiet utdelades av landhövding Elisabeth Nilsson efter vår konsert på Linköpings slott den 14 februari 2015.

 Kammarmusik i Östergötland

 Rolf Clifford, ordförande

Styrelsens motivering för sitt val är följande:

” Kammarmusik i Östergötland vill genom detta stipendium belöna Sofia och Pelle Hansen för att de med energi framgångsrikt utvecklat sina talanger på sina instrument och för att de givit Östergötland ytterligare ett konserthus, Slätmons Musikkapell,  för kammarmusik."

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap