Mottagare av Inge-Britt Gustafssons Musikstipendium 2017 är Rebecka Elsgard

En värderad mångårig medlem i vår kammarmusikförening, Inge-Britt Gustafsson,  lämnade oss i sept 2011 i den aktningsvärda åldern av 96 år. Inge-Britt var under alla sina år i föreningen ett stort stöd för vår verksamhet genom att vara en flitig besökare men också genom ett ekonomiskt stöd som gjort det möjligt för oss att engagera musiker som vi annars knappast skulle haft råd med.

Inge-Britts välvilja mot Kammarmusik i Östergötland kommer också till uttryck i hennes testamente där vår styrelse utses till förvaltare av en penningsumma avsedd att ”uppmuntra utövande av konstmusik” i form av ett årligt stipendium om 10 000 kr. ”Stipendiet ska delas ut till person eller musikgrupp som verkar i eller har sina rötter i Östergötland och som på ett förtjänstfullt sätt utövat konstmusik eller på annat sätt gynnat utövandet av konstmusik”. 

 Styrelsen för Kammarmusik i Östergötland har vid sitt sammanträde den 4 september 2017 enhälligt beslutat att utse Rebecka Elsgard som mottagare av Inge-Britt Gustafssons Musikstipendium 2017. Stipendiet uppgår till 10000 kr.

Rebecka (1993) har under flera år framgångsrikt förkovrat sig i pianospel sedan sin barndom och efter studier på Norrköpings Musikgymnasium, Vadstena Musiklinje(Anders Petterson) och Malmö Musikhögskola (Hans Pålsson). Sedan 2016 vidgar Rebecka sin musikutbildning genom studier på sånglinjen vid Vadstena Sång- och Pianoakademi och har bestämda, ambitiösa planer för sin vidare utbildning. Under sommaren 2016 medverkade Rebecka i Skånska Operan som kapellmästare och repititör och under sommaren 2017 som repititör och pianist  i Vadstena Akademiens uppsättning av ”Importance of being ernest”.

Stipendiet utdelades av landhövding Elisabeth Nilsson efter vår konsert på Linköpings slott den 16 september 2017.

Kammarmusik i Östergötland

Rolf Clifford, ordförande

Styrelsens motivering för sitt val är följande:

” Rebecka Elsgard har visat stor framåtanda, talang och målmedvetenhet i sina musikstudier. Kammarmusik i Östergötland vill genom detta stipendium uppmuntra Rebecka Elsgard till fortsatt utveckling av sina talanger inom sång och pianospel.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap