Mottagare av Inge-Britt Gustafssons Musikstipendium 2014 är mezzosopranen Johanna Rudström

 En värderad mångårig medlem i vår kammarmusikförening, Inge-Britt Gustafsson,  lämnade oss i sept 2011 i den aktningsvärda åldern av 96 år. Inge-Britt har under alla sina år i föreningen varit en stort stöd för vår verksamhet genom att vara en flitig besökare men också genom ett ekonomiskt stöd som gjort det möjligt för oss att engagera musiker som vi annars knappast skulle haft råd med.

Inge-Britts välvilja mot Kammarmusik i Östergötland kommer också till uttryck i hennes testamente där vår styrelse utses till förvaltare av en penningsumma avsedd att ”uppmuntra utövande av konstmusik” i form av ett årligt stipendium om 10 000 kr. ”Stipendiet ska delas ut till person eller musikgrupp som verkar i eller har sina rötter i Östergötland och som på ett förtjänstfullt sätt utövat konstmusik eller på annat sätt gynnat utövandet av konstmusik”. 

Styrelsen för Kammarmusik i Östergötland har vid sitt sammanträde den 30 januari 2014 beslutat att utse Johanna Rudström till mottagare av Inge-Britt Gustafssons Musikstipendium 2014.

Johanna Rudström har av naturen begåvats med goda förutsättningar för en sångkarriär som förstärkts av en uppväxtmiljö i familjen i Bjärka Säby där sång och musik var ett naturligt inslag i vardagen. Johanna har sedan tagit väl vara på dessa förutsättningar genom målmedvetna vägval mot en musik- och sångkarriär. Efter sina sångstudier i Linköping, Piteå, Vadstena, Malmö och Köpenhamn är hon nu redo att avlägga examen som operasångerska  på Operahögskolan i Stockholm.

Johanna är 29 år, är uppvuxen i Bjärka Säby och nu bosatt i Stockholm där hon studerar sista året på Operahögskolan. Johanna har tidigare studerat sång vid Vadstena Folkhögskola, Kungl Danska musikakademien och Musikhögskolan i Malmö. Sommaren 2013 var Johanna solist på Vadstena Akademien i operan "Jorun orm i öga" och har under sin studietid medverkat i ett tiotal operascener.

Stipendiet kommer att utdelas av landhövding Elisabeth Nilsson i samband med vår konsert på Linköpings slott den 15 mars 2014.

 Kammarmusik i Östergötland

 Rolf Clifford, ordförande

Styrelsens motivering för sitt val är följande:

” Kammarmusik i Östergötland vill genom detta stipendium belöna Johanna Rudström för att hon med en målinriktad energi framgångsrikt utvecklat sin talang samt för att uppmuntra henne till fortsatt utveckling inom sin konstart.”

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap