Mottagare av Inge-Britt Gustafssons Musikstipendium 2018 är Johan Dalene

En värderad mångårig medlem i vår kammarmusikförening, Inge-Britt
Gustafsson, lämnade oss i september 2011 i den aktningsvärda åldern av 96 år. Inge-Britt har under alla sina år i föreningen varit ett stort stöd för vår verksamhet genom att vara en flitig besökare men också genom ett ekonomiskt stöd som gjort det möjligt för oss att engagera musiker som vi annars knappast skulle haft råd med.

 Inge-Britts välvilja mot Kammarmusik i Östergötland kommer också till uttryck i hennes testamente där vår styrelse utses till förvaltare av en penningsumma avsedd att ”uppmuntra utövande av konstmusik” i form av ett årligt stipendium. ”Stipendiet ska delas ut till person eller musikgrupp som verkar i eller har sina rötter i Östergötland och som på ett förtjänstfullt sätt utövat konstmusik eller på annat sätt gynnat utövandet av konstmusik”.

Styrelsen för Kammarmusik i Östergötland har vid sitt sammanträde den 9 april 2018 beslutat att tilldela  Johan Dalene  Inge-Britt Gustafssons Musikstipendium 2018.

Johan Dalene (2000)  från Norrköping började spela fiol som 4-åring på Kulturskolan för Päivikki Wirkkala Malmqvist. Han visade tidigt att han var en talang utöver det vanliga och debuterad sju år gammal som solist med Norrköpings Symfoniorkester i Csardas av Monti. Sedan dess har utvecklingen fortsatt i rask takt med inte mindre än nio första priser vid internationella musiktävlingar och en påbörjad karriär som violinsolist.

Johan har konserterat flitigt i Norden men också gett konserter i Italien, Österrike, Schweiz, Tyskland, Storbritannien, Island, Tjeckien, Slovakien, Kina, Sydafrika, USA och Indonesien. Han har bland annat spelat i de fantastiska konsertsalarna Musikverein i Wien, Teatro Bibienna i Mantova och Severance Hall i Cleveland USA. 

I sommar har han debuterat som solist med både Oslo Filharmonien och Kungliga Filharmonikerna i Stockholm och denna säsongen 2018/19 väntar solistuppdrag med bland annat Helsingborgs Symfoniorkester och det fina hedersuppdraget att vara Artist in Residence hos Norrköpings Symfoniorkester. Johan gör sin debut i ett av världens kanske mest kända konserthus, Carnegie Hall i New York, där han i januari 2019 kommer att vara solist i Tchaikovskys violinkonsert.  År 2017 antogs Johan till det norska mentorprogrammet för unga solister, Crescendo, vilket innebär att han har ett nära samarbete med Janine Jansen, Leif Ove Andsnes och Gidon Kremer som sina mentorer och att han också regelbundet spelar konserter tillsammans med dem.

Stipendiet utdelas av vår hedersledamot,  f. landshövdingen Elisabeth Nilsson efter konserten på Bjärka Säby slott den 22 september 2018  kl 16.

För styrelsen i Kammarmusik i Östergötland

Rolf Clifford, ordf

Styrelsens motivering för sitt val är följande:


"Johan Dalene har genom sin stora talang och passion parat med en målmedveten övningsglädje redan haft exceptionellt stora framgångar i Sverige och i flera av världens stora konserthus. Han har därigenom kommit att bli en förebild och katalysator för ungas engagemang i Östergötlands musikliv vilket vi med detta stipendium vill stödja."

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap