Inge-Britt Gustafssons Musikstipendium

Inge-Britt Gustafsson, som var en trogen besökare av våra konserter, gav ett stort stöd till vår förenings verksamhet. Inge-Britt avled den 13 september 2011 i en ålder av 96 år och lämnade efter sig ett testamente som bl.a. innehöll ett legat för en stipendiefond.

Denna fond skall årligen dela ut ett stipendium med början 2013. Stipendiet skall delas ut för  att uppmuntra utövande av konstmusik till en person eller musikgrupp som på ett förtjänsfullt sätt utövat konstmusik eller på annat sätt gynnat utövandet av konstmusik i Östergötland.

Styrelsen för Kammarmusik i Östergötland har fått förtroendet att förvalta denna fond samt att utse stipendiater.

Styrelsen ber härmed besökare på denna hemsida att komma med förslag till stipendiekandidater som uppfyller ovan nämnda villkor.

2015 delades det ut ett dubbelt stipendium varför vi inte delade ut något stipendium 2016. 

2017 tilldelas stipendiet sopranen och pianisten Rebecka Elsgard.

2018 års stipendium kommer att delas ut den 22 sept på Bjärka Säby efter konserten. Stipendiaten är violinisten Johan Dalene.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap