Falk syntes på Kvarn!

Gitarristen Mårten Falk framförde en beljublad konsert på Kvarns herrgård den 16 april 2016. Värdparet, Kristina och Claes-Göran Österlund, hade öppnat sitt vackra hem för en stor entusiastisk publik.

 

Mårten Falk berättade gitarrhistorier från renässansen till postmodernismen och presenterade de olika stränginstrument som använts under dessa perioder, Vihuela, barockgitarr, 7-strängad ryskgitarr, luta fram till vår moderna spanska gitarr. Musiken illustrerade han genom ett omfattande musikprogram som du kan studera här.

 

Klicka på bilderna här ovan så får du höra ett par exempel på Mårtens gitarrspel.

Publiken visade stor uppskattning av den njutbara och bildande konserten vilket dessbättre också recensenten från Corren/MVT gjorde som du kan läsa om här nedan.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap