Nyhetsarkiv

    Årsmötet 2018

Vid årsmötet efter konserten den 24 februari 2018 omvaldes Rolf Clifford som ordförande. Som vice ordförande valdes Jörgen Ralphsson då Tori Latkovic avsagt sig omval. Inger Rosdahl hade begärt att få avgå från styrelsen efter 8 års engagemang.  Den uppkomna vakansen är ännu inte fylld varför rekrytering kommer att ske under året. Ny sekreterare konstitueras inom styrelsen.  Sammansättningen av övriga styrelsen, revisorer och valberedning är oförändrad.

Ordförande uppmanade närvarande medlemmar att på olika sätt hjälpa till med nyrekrytering till styrelsen.

Årsmötet 17 febr 2024

Publicerad 2024-02-21

Vid föreningens årsmöte efter konserten den 17 febr 2024 beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Rolf Clifford avgick som ordförande, efter 14 år på den posten, men kvarstår i styrelsen under 2024. Ordförandeposten är vakant men vice orförandena Jörgen Ralphsson och Bo Dahlsköld kommer att leda veksamheten fram till årsmötet 2025. Berit Mastrovito valdes som ledamot i styrelsen för 2 år. Alla ledamöter i tur att avgå, omvaldes. 

För 2025 beslutades om höjning av biljettpriser. Biljettpriser för medlemmar blir då 250 kr och för icke-medlemmar 300 kr. Övriga avgifter blir oförändrade.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap