Årskort för 2023

Publicerad 2023-01-10

Pandemin är inte över men har ebbat ut så nu erbjuder vi årskort igen. De som löste årskort för 2020 har förtur. Se vidare under "Bijetter och årskort".

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap