Nyhetsarkiv

    Årsmötet 2018

Vid årsmötet efter konserten den 24 februari 2018 omvaldes Rolf Clifford som ordförande. Som vice ordförande valdes Jörgen Ralphsson då Tori Latkovic avsagt sig omval. Inger Rosdahl hade begärt att få avgå från styrelsen efter 8 års engagemang.  Den uppkomna vakansen är ännu inte fylld varför rekrytering kommer att ske under året. Ny sekreterare konstitueras inom styrelsen.  Sammansättningen av övriga styrelsen, revisorer och valberedning är oförändrad.

Ordförande uppmanade närvarande medlemmar att på olika sätt hjälpa till med nyrekrytering till styrelsen.

Årskort för 2023

Publicerad 2023-01-10

Pandemin är inte över men har ebbat ut så nu erbjuder vi årskort igen. De som löste årskort för 2020 har förtur. Se vidare under "Bijetter och årskort".

Stipendiat 2022 utsedd

Publicerad 2022-01-12

Till ny mottagare av vårt musikstipendium till Inge-Britt Gustafssons minne  har styrelsen utsett flöjtisten Laura Michelin från Norrköping. Stipendiet kommer att utdelas vid konserten den 29 oktober 2022 på Linköpings slott.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap