Årsmötet 2019

Publicerad 2019-02-24

Vid årsmötet efter konserten den 23 februari 2019 omvaldes Rolf Clifford som ordförande. Som ledamöter omvaldes Tori Latkovic och Bo Dahlsköld. Roland Mowitz nyvaldes som ledamot efter att under nästan ett år varit adjungerad ledamot. Ulla Ordell och Jörgen Ralphsson är valda till nästa årsmöte. Föreningens grundare, Bettina Kjellin, utnämndes vid förra årsmötet till hedersledamot i styrelsen. Som revisorer omvaldes Bengt Öresjö och Lars Näslund (suppleant). Som valberedning omvaldes Olle Karlsson, Nils-Holger Carlsson och Erik Weiborn. 

Styrelsens ordförande tackade styrelse, revisorer och valberedning för deras insatser under året och för att de kvarstår som medarbetare under kommande år.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap