Årskort för 2021

Publicerad 2021-09-01

På grund av osäkerhet om pågående pandemi kan årskort för 2021 ej tecknas.  Vi förutser att årskort åter kan tecknas för 2022 för i första hand dem som innehade årskort 2020.  Ytterligare årskort tillhandahålles i mån av tillgång.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap