Årsmötet 2020

Publicerad 2020-04-11

Vid årsmötet efter konserten den 22 februari 2020 omvaldes Rolf Clifford som ordförande och Jörgen Ralphsson som vice ordförande. Som ledamot omvaldes Tori Latkovic. Som ny i styrelsen valdes Margareta Fallsvik. Ulla Ordell hade meddelat att hon önskar avgå ur styrelsen. Hon kommer dock att delta i styrelsen arbete som adjungerad under 2020.  Roland Mowitz och Bo Dahlsköld är valda till årsmötet 2021. Bettina Kjellin är ständig hedersledamot i styrelsen. Som revisorer omvaldes Gerd Aspegren. Bengt Öresjö och Lars Näslund (suppleant) är valda till årsmötet 2021. Som valberedning omvaldes Olle Karlsson, Nils-Holger Carlsson och Erik Weiborn. 

Styrelsens ordförande hälsade Margareta Fallsvik väkommen i styrelsen och tackade styrelse, revisorer och valberedning för deras insatser under året och för att de kvarstår som medarbetare under kommande år.

Avgående kassören Ulla Ordell var ej närvarande varför avtackning kommer att ske vid senare tillfälle.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap