Nyhetsarkiv

    Årsmötet 2018

Vid årsmötet efter konserten den 24 februari 2018 omvaldes Rolf Clifford som ordförande. Som vice ordförande valdes Jörgen Ralphsson då Tori Latkovic avsagt sig omval. Inger Rosdahl hade begärt att få avgå från styrelsen efter 8 års engagemang.  Den uppkomna vakansen är ännu inte fylld varför rekrytering kommer att ske under året. Ny sekreterare konstitueras inom styrelsen.  Sammansättningen av övriga styrelsen, revisorer och valberedning är oförändrad.

Ordförande uppmanade närvarande medlemmar att på olika sätt hjälpa till med nyrekrytering till styrelsen.

Stipendiat 2022 utsedd

Publicerad 2022-01-12

Till ny mottagare av vårt musikstipendium till Inge-Britt Gustafssons minne  har styrelsen utsett flöjtisten Laura Michelin från Norrköping. Stipendiet kommer att utdelas vid konserten den 29 oktober 2022 på Linköpings slott.

Årskort för 2022

Publicerad 2021-09-01

På grund av osäkerhet om pågående pandemi kan årskort för 2022  ännu ej tecknas. Så snart förhållandena stabiliserats öppnar vi för årskort igen.  De som löste årskort för 2020 kommer då att ha förtur.  Ytterligare årskort tillhandahålles i mån av tillgång.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap