Nyhetsarkiv

    Årsmötet 2018

Vid årsmötet efter konserten den 24 februari 2018 omvaldes Rolf Clifford som ordförande. Som vice ordförande valdes Jörgen Ralphsson då Tori Latkovic avsagt sig omval. Inger Rosdahl hade begärt att få avgå från styrelsen efter 8 års engagemang.  Den uppkomna vakansen är ännu inte fylld varför rekrytering kommer att ske under året. Ny sekreterare konstitueras inom styrelsen.  Sammansättningen av övriga styrelsen, revisorer och valberedning är oförändrad.

Ordförande uppmanade närvarande medlemmar att på olika sätt hjälpa till med nyrekrytering till styrelsen.

Stipendiat 2019 utsedd

Publicerad 2019-12-03

Styrelsen har beslutat tilldela utbildningsledaren vid Vadstena Sång och Piano Akademi, Anna Carin Strand, 2019 års stipendium ur Inge-Britt Gustafssons stipendiefond. Stipendiet delas ut efter konserten den 14 december 2019 på Brunneby Gård av landshövding Carl Fredrik Graf.

Årsmötet 2019

Publicerad 2019-02-24

Vid årsmötet efter konserten den 23 februari 2019 omvaldes Rolf Clifford som ordförande. Som ledamöter omvaldes Tori Latkovic och Bo Dahlsköld. Roland Mowitz nyvaldes som ledamot efter att under nästan ett år varit adjungerad ledamot. Ulla Ordell och Jörgen Ralphsson är valda till nästa årsmöte. Föreningens grundare, Bettina Kjellin, utnämndes vid förra årsmötet till hedersledamot i styrelsen. Som revisorer omvaldes Bengt Öresjö och Lars Näslund (suppleant). Som valberedning omvaldes Olle Karlsson, Nils-Holger Carlsson och Erik Weiborn. 

Styrelsens ordförande tackade styrelse, revisorer och valberedning för deras insatser under året och för att de kvarstår som medarbetare under kommande år.

Årskort

Publicerad 2016-12-02

Vårt årskort för årets 8 konserter ger dig en reserverad plats på varje konsert. Dessutom behöver du inte ringa och boka platsen utan den finns reserverad för dig eller för den du lånar ut kortet till fram till 10 min före konsertstart. Årskort kan bara lösas för kalenderår och tecknas efter det årsprogrammet lagts ut på hemsidan. Eftersom vi inte vill begränsa tillgängliga platser alltför mycket för övriga konsertbesökare, begränsar vi antalet årskort. Se vidare under ”Biljettpriser mm”.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap