Nyhetsarkiv

    Årsmötet 2018

Vid årsmötet efter konserten den 24 februari 2018 omvaldes Rolf Clifford som ordförande. Som vice ordförande valdes Jörgen Ralphsson då Tori Latkovic avsagt sig omval. Inger Rosdahl hade begärt att få avgå från styrelsen efter 8 års engagemang.  Den uppkomna vakansen är ännu inte fylld varför rekrytering kommer att ske under året. Ny sekreterare konstitueras inom styrelsen.  Sammansättningen av övriga styrelsen, revisorer och valberedning är oförändrad.

Ordförande uppmanade närvarande medlemmar att på olika sätt hjälpa till med nyrekrytering till styrelsen.

Årskort för 2021

Publicerad 2020-12-15

På grund av pågående pandemi kan årskort för 2021 ej tecknas för närvarande. Vi kontaktar gamla innehavare av årskort så snart teckning kan anses meningsfull.

Årsmötet 2020

Publicerad 2020-04-11

Vid årsmötet efter konserten den 22 februari 2020 omvaldes Rolf Clifford som ordförande och Jörgen Ralphsson som vice ordförande. Som ledamot omvaldes Tori Latkovic. Som ny i styrelsen valdes Margareta Fallsvik. Ulla Ordell hade meddelat att hon önskar avgå ur styrelsen. Hon kommer dock att delta i styrelsen arbete som adjungerad under 2020.  Roland Mowitz och Bo Dahlsköld är valda till årsmötet 2021. Bettina Kjellin är ständig hedersledamot i styrelsen. Som revisorer omvaldes Gerd Aspegren. Bengt Öresjö och Lars Näslund (suppleant) är valda till årsmötet 2021. Som valberedning omvaldes Olle Karlsson, Nils-Holger Carlsson och Erik Weiborn. 

Styrelsens ordförande hälsade Margareta Fallsvik väkommen i styrelsen och tackade styrelse, revisorer och valberedning för deras insatser under året och för att de kvarstår som medarbetare under kommande år.

Avgående kassören Ulla Ordell var ej närvarande varför avtackning kommer att ske vid senare tillfälle.

Stipendiat 2019 utsedd

Publicerad 2019-12-03

Styrelsen har beslutat tilldela utbildningsledaren vid Vadstena Sång och Piano Akademi, Anna Carin Strand, 2019 års stipendium ur Inge-Britt Gustafssons stipendiefond. Stipendiet delas ut efter konserten den 14 december 2019 på Brunneby Gård av landshövding Carl Fredrik Graf.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap