Konserten den 21 mars 2020, blev inställd pga corona epidemin

Dan Laurin, blockflöjt, och Anna Paradiso, cembalo

Dan Laurin 

Dan Laurin har tillhört den internationella musikvärlden sedan debuten 1982. De många turnéerna världen runt har befäst Dans renommé som en av vår tids ledande konstnärer på sitt instrument. Mer än 30 CD-produktioner har ytterligare bidragit till att etablera honom som en artist med stor repertoarbredd. Kompositörer som Daniel Börtz, Staffan Mossenmark, Ingvar Karkoff, Mats Hultkvist och Christofer Elgh har komponerat för Dan. Förutom en Grammy har Dan även mottagit Föreningen Svenska Tonsättares interpretationspris och KMA:s interpretpris. 2001 mottog Dan Laurin “Litteris et Artibus” av kung Carl XVI Gustaf.

Anna Paradiso 

Anna Paradiso har snabbt etablerat sig som en cembalist med ett eget uttryck. Förutom konserter i Europa har hennes snabbt stigande stjärna redan fört henne till USA och Japan, och inspelningar följer nu i snabb takt sedan debuten med “Paradiso Musicale” och nutida, engelska sonater för blockflöjt och piano eller cembalo. I år spelar hon in Johan Helmich Romans samlade klaververk och flöjtsonater samt medverkar som continuospelare vid en inspelning av Vivaldis blockflöjtskonserter. Anna Paradiso är utbildad vid konservatoriet i Bari, Italien.
Utförliga CV

Dan Laurin 

är en av vår tids mest omtalade blockflöjtister. Hans utpräglade klangmedvetenhet och scennärvaro har gjort honom berömd över hela världen. Dan har som interpret och skivartist med mer än förty skivor i diskografin vunnit ett stort antal priser och utmärkelser, bland annat en Grammis. Han har en rikhaltig repertoar som sträcker sig från medeltida danser med balkaninspirerad improvisation via högbarockens finlir och finess fram till dagens krävande intellektuella musik mellan frijazz och komponerad konstmusik. Med stor integritet och mod har Dan hävdat sitt instruments klangliga möjligheter och hans nyanserade uttryck och utmanande spelstil har inspirerat dagens kompositörer att skriva musik till honom. För sina tolkningar av nutida musik har Dan bl.a. tilldelats Svenska Tonsättareföreningens Interpretpris. För närvarande arbetar han med en nykonstruerad blockflöjt vars stora klang är tänkt att matcha en modern symfoniorkester. Avsikten är att utvidga repertoaren för blockflöjt och stor orkester för att på så sätt erbjuda blockflöjtister ännu en plattform att arbeta från. Kommande för detta instrument och stor orkester rymmer tonsättare som Sven-David Sandström och Christofer Elgh. Bland de kompositörer som skrivit till Dan kan nämnas Daniel Börtz, Jan Sandström, Fredrik Österling, Per Mårtensson, Karin Rehnqvist, Åse Hedström, Tommy Zwedberg, Staffan Mossenmark, Björn J:son Lindh, Sven-Erik Werner, Thorsteinn Haukson, Chiel Meijering, Vito Palumbo, Ingvar Karkoff och Bent Lorentzen. Under de senaste åren har Dan börjat en karriär som dirigent, med bl. a. en framgångsrik barock opera-ballet vid Vadstena-akademien och med den första kompletta inspelningen av Johan Helmich Romans Golovinmusik för BIS (grammisnominerad) med Höör Barock och Anna Paradiso. 2001 mottog han medaljen ”Litteris et Artibus” av Carl XVI Gustaf, och 2011 tilldelades han Interpretpriset av Kungliga Musikaliska Akademien. Laurin är blockflöjtsprofessor vid KMH i Stockholm.

Anna Paradiso

är född i Bari (Italien) och bosatt i Stockholm sedan 2006 är  en av de mest framstående cembalisterna i Sverige, med en internationell solokarriär och konserter i hela Europa, USA, Japan, Taiwan, Hong-kong, Libanon. Förutom ett solodiplom i piano och ett solodiplom i cembalo är Anna vidare filosofie doktor i latinsk och antik grekisk filologi. Hon har undervisat och forskat bl. a. på Oxford University, Stockholms Universitet och KTH. Hon är BIS-artist och hennes inspelningar har fått strålande recensioner internationellt. Anna har varit synnerligen framgångsrik med att spela svensk klavermusik hemma och internationellt. Hennes inspelningar av J. H. Romans klaversonater belönades bl. a. med American Record Guide Critics Choice 2016. Bland hennes framgångsrika BIS-inspelningar finns Agrells sonater och en del av Romans kammar- och orkestermusik (varav en del för första gången), men Annas breda repertoar innefattar även cembalokonserter av Bach, barock kammarmusik och nutida musik. Hennes banbrytande sätt att spela generalbas i Romans musik (baserad på originalkällor översatta av Roman själv) har väckt entusiastisk uppmärksamhet i den internationella fackpressen. Bland Annas pågående projekt finns en inspelning för BIS av Pietro Domenico Paradisis sonater med cembalo, klavikord och hammarklaver, svenska klaversonater för klavikord samt en djupdykning i ”Musikaliskt Tidsfördrif”. Anna har spelat, både som solist och som continuoist, med många av de ledande ensemblerna och orkestrarna i Sverige. Hon har även spelat som solist med Hong Kong Sinfonietta, Philarmonia Moments Musicaux (Taipei), med fl.  Anna är också den enda cembalisten i Sverige som regelbundet beställer och spelar nyskriven musik med syftet att ge cembalon en nutida röst. Anna har undervisat på många konservatorier, exempelvis KMH, Grieg Academy, konservatorierna i Avellino och Bolzano, Birmingham Conservatoire, Hongkong Chinese University såväl som på internationella mästarkurser. Anna är mottagare av Kungl. Musikaliska akademiens stipendium i Bernadotteprogrammet 2019. Stipendiet, som delades ut av H. M. Konungen, ger möjlighet till akademisk fördjupning på postdoktoral nivå. Hon är affilierad vid Uppsala Universitet.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap