Styrelse

Ordförande 
Rolf Clifford, 0141-237574 
ordf@slottsmusik.com

Vice ordförande 
Jörgen Ralphsson, 073-3224849 
vice@slottsmusik.com

Sekreterare 
Roland Mowitz, 070-612 56 27 
sekreterare@slottsmusik.com

Revisorer 
Bengt Öresjö, 0141-50233 
Gerd Aspegren 
Lars Näslund, suppleant

Valberedning 
Olle Karlsson, sammank, 0141-56534 
Eric Weiborn
Nils Holger Carlsson

Webmaster 
Bo Dahlsköld
Rolf Clifford
 
webmaster@slottsmusik.com 

Hedersledamot och grundare
Bettina Kjellin, 0141-404 15
bettina@slottsmusik.com

Skattmästare
Bo Dahlsköld, 070 745 93 93
kassor@slottsmusik.com

Biljettbokning
Tori Latkovic, 070 814 16 52
biljettbokning@slottsmusik.com

Ledamot
Margareta Fallsvik,070-7445661
marg@slottsmusik.com

Ledamot;
Inga-Lill Hjalmarsson, 070-5337897;
servering@slottsmusik.com

Programgrupp 
Rolf Clifford
Jörgen Ralphsson

Tidigare ordföranden:

1987-1990Gehard Bona
1991-1999Bettina Kjellin
2000-2001Barbra Sonska
2002Tori Latkovic
2003-2007Hans Ridderström
2008-2009Lars Hermelin
2010-Rolf Clifford


Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap