Styrelse

Ordförande 
Rolf Clifford, 0141-237574 
ordf@slottsmusik.com

Vice ordförande 
Jörgen ralphsson, 073-3224849 
ralphsson@comhem.se

Sekreterare
Bo Dahlsköld, 070 745 93 93
sekr@slottsmusik.com

Revisorer
Bengt Öresjö, 0141-50233 
Gerd Aspegren 
Lars Näslund, suppleant

Valberedning                                                                                  Olle Karlsson, sammank, 0141-56534                                    Nils Holger Carlsson                                                                Eric Weiborn

Webmaster 
Rolf Clifford  070-582 80 08      webmaster@slottsmusik.com  

Hedersledamot och grundare
Bettina Kjellin, 0141-404 15 
bettina@slottsmusik.com

Skattmästare
Ulla Ordell, 0141-217175
kassor@slottsmusik.com

Biljettbokning
Tori Latkovic, 013-14 11 52                     biljettbokning@slottsmusik.com

Ledamot                                                                                    Roland Mowitz  070-612 56 27

Programgrupp                                                                               Rolf Clifford                                                                             Jörgen Ralphsson

Tidigare ordföranden:

1987-1990Gehard Bona
1991-1999Bettina Kjellin
2000-2001Barbra Sonska
2002Tori Latkovic
2003-2007Hans Ridderström
2008-2009Lars Hermelin
2010-Rolf Clifford


Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap