Styrelse

Ordförande 
Rolf Clifford, 0141-237574 
ordf@slottsmusik.com

Vice ordförande 
Tori Latkovic, 013-14 11 52 
biljettbokning@slottsmusik.com 

Sekreterare 
Inger Rosdahl 073-403 10 56
sekr@slottsmusik.com

Revisorer

Bengt Öresjö, 0141-50233 
Gerd Aspegren 
Lars Näslund, suppleant

Valberedning 

Olle Karlsson, sammank, 0141-56534 
Nils Holger Carlsson
Eric Weiborn

Webmaster 
Rolf Clifford 0141-237574 
webmaster@slottsmusik.com  

Konstnärlig ledare 
Bettina Kjellin, 0141-404 15 
bettina@slottsmusik.com

Skattmästare
Ulla Ordell, 0141-217175
kassor@slottsmusik.com

Ledamöter 
Lisa Allard, 072-2060822
lisa@brunnebymusteri.se

Jörgen Ralphsson, 073-3224849
ralphsson@comhem.se

Bo Dahlsköld, 070 745 93 93
ingerobosse@gmail.com

Tidigare ordföranden:

1987-1990Gehard Bona
1991-1999Bettina Kjellin
2000-2001Barbra Sonska
2002Tori Latkovic
2003-2007Hans Ridderström
2008-2009Lars Hermelin
2010-Rolf Clifford


Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap