Styrelse

Ordförande 
Rolf Clifford, 0141-237574 
ordf@slottsmusik.com

Vice ordförande 
Jörgen ralphsson, 073-3224849 
ralphsson@comhem.se

Sekreterare
Bo Dahlsköld, 070 745 93 93
sekr@slottsmusik.com

Revisorer
Bengt Öresjö, 0141-50233 
Gerd Aspegren 
Lars Näslund, suppleant

Valberedning 

Olle Karlsson, sammank, 0141-56534 
Nils Holger Carlsson
Eric Weiborn

Webmaster 
Rolf Clifford 0141-237574 
webmaster@slottsmusik.com  

Hedersledamot och grundare
Bettina Kjellin, 0141-404 15 
bettina@slottsmusik.com

Skattmästare
Ulla Ordell, 0141-217175
kassor@slottsmusik.com

Biljettbokning
Tori Latkovic, 013-14 11 52                     biljettbokning@slottsmusik.com

Adjungerad ledamot                                                                            Roland Mowitz

Programgrupp                                                                               Rolf Clifford  ordf@slottsmusik.com                                          Jörgen Ralphsson

Tidigare ordföranden:

1987-1990Gehard Bona
1991-1999Bettina Kjellin
2000-2001Barbra Sonska
2002Tori Latkovic
2003-2007Hans Ridderström
2008-2009Lars Hermelin
2010-Rolf Clifford


Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap