Medlemskap

Man blir medlem i  Kammarmusik i Östergötland genom att betala in årsavgiften (Se Biljettpriser m.m.) till föreningens bankgiro 5332-2947 med uppgift om namn, adress och telefonnummer på bankgirotalongen.

Som medlem får man årsprogram hemskickat liksom annan föreningsinformation. Medlem kan också lösa årsabonnemang som berättigar till reserverad plats vid varje konsert. Antalet årsabonnemang är begränsat.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap