Biljetter och abonnemang

Medlemsavgift

Årsavgiften för medlemskap i Kammarmusik i Östergötland är 200 kr per person. 

Avgiften betalas in på föreningens bankgiro 5332-2947. Ange namn, adress, telefonnummer. Om du också anger e-postnummer får du bekräftelser och viss information på e-post.

Biljettpriser

Medlem 200 kr
Icke-medlem 250 kr
Studerande ungdom 100 kr

Biljettpriset inkluderar program, kaffe och bröd

OBS! Vi kan nu ta emot betalning med kort, Swish eller kontant.

Årskort

För medlemmar har vi skapat ett årskort som berättigar till en bra plats, som är reserverad fram till 10 min innan konserten börjar och alltså befriar dig från att reservera biljett och plats till varje konsert. Kortet kan endast tecknas för helt kalenderår  och är personligt men kan lånas ut.

Priset för nytt årskort 2020 är 2000 kr (8 konserter) och kan beställas och betalas mellan den 2 och 26 januari 2020 . För att publiken ej skall möta alltför många reserverade platser är antalet årskort begränsat. Innehavare av årskort 2019 ges företräde i händelse av överteckning. 

Beställning görs helst via email till kassören, kassor@slottsmusik.com

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap