AKTUELLT

En fantastisk föreställning på Brunneby!

Åter har musikeleverna från Vadstena , numera elever i Vadstena Sång och Pianoakademi, visat sin klass. Som vanligt var den första avdelningen fylld av berömvärda individuella prestationer som bådar gott för framtiden. Andra avdelningen, efter uppskattat kaffe,  började med himmelsk körsång från bortre delen av den nedsläckta konserthallen. Sålunda uppfyllda av julstämning kunde sedan publiken glädja sig åt Luciatåget som skred fram i mittgången sjungandes Luciasången "Natten går tunga fjät, runt gård och stuva......." Årets Lucia var Rebecka Elsgard som tidigare i år mottog vårt musikstipendium. Det måste betraktas som ett gott erkännande av vårt val! Luciakören gav sedan en konsert vars värme och skönhet rörde fram många tårar. Körens ungdomliga starka och klara stämmor och dirigentens, Anna-Carin Strand, tydlighet gav tillsammans en julkonsert vars make man får leta efter!  Den för julkonserten nya lokalen har en akustik som passar väl för denna konsert  och som tillsammans med en större rymd och utrymme för mingel, kompenserar för den större intimitet som salongerna inne på familjens herrgård erbjuder.  

Nästa konsert 

kommer att äga rum i Motala Tingshus som upplåtits för oss av Jan-Ove Boll (Motala Bilmuseum). Till oss kommer då Sirena Flöjtkvartett där vi kommer att få se och höra blockflöjter av alla storlekar spela vacker musik för oss. Programmet är nu utlagt på konsertsidan.

Biljetter bokas som vanligt på www.slottsmusik.com från den 22 januari 2018. Välkomna!

Kammarmusik i Östergötland

Kammarmusik i Östergötland är en ideell förening som verkar för att främja intresset för kammarmusik genom att bjuda på stor musik i det lilla formatet i kulturhistoriskt stimulerande miljöer. Sedan föreningen bildades 1987 med Bettina Kjellin på Brunneby gård som initiativtagare och grundare, har den genomfört 8–10 konserter per år. Konserterna har förlagts över länet, företrädesvis i Motala och Linköpings kommuner. De artister som föreningen engagerar är främst unga musiker av hög klass, men också väletablerade och internationellt kända artister. Konserterna kännetecknas även av att också pausen har gjorts betydelsefull. Till lite lättare förtäring kan man träffa såväl artisterna som nya och gamla musikvänner.

Brunneby gård

Föreningen har drygt 200 medlemmar. Våra medlemmars stöd är ovärderligt för föreningens möjligheter att engagera framstående musiker. Sin fasta punkt har föreningen på Brunneby gård.

Hemsidan för  Kammarmusik i Östergötland ger information om konsertprogram, aktuella artister och om de slott och herresäten vars ägare generöst tar emot kammarmusikpubliken. Den kompletteras löpande med aktuell information inför konserterna.
Vi försöker också att lämna smakprov på redan genomförda konserter genom foton och ibland inspelade videoavsnitt.

Föreningen är medlem i Kammarmusikförbundet och stöds ekonomiskt av Statens Kulturråd, Motala kommun, Linköpings kommun och Region Östergötland och ibland övriga kommuner som vi gästar.

Webmaster tar tacksamt emot synpunkter på hemsidan via email, webmaster@slottsmusik.com, eller på telefon 0141-237574.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap