AKTUELLT

Nu gör vi sommaruppehåll i konsertverksamheten och hälsar våra medlemmar välkomna till konserten med Stenhammarkvartetten på Ljungs slott den 21 september. Biljetter kan bokas från den 26 augusti. 

"Dagen svalnar" var minsann ingen kylslagen föreställning!

De ansträngningar som vi under åren gjort att engagera Stina Ekblad och David  Härenstam förvekligades slutligen i lördags (18 maj 2019). När publiken tagit plats i den fullsatta salongen och hälsats välkommen av husets herre, Göran Falkenberg, bjöd vårt artistpar på en lite annorlunda upplevelse än den vi är vana vid i vår förening då ju musiken har huvudrollen. Istället var det nu den finlandssvenska diktaren Edit Södergran som Stina Ekblad gestaltade och berättade om med ett uttryck och inlevelse  som tillsammans med David Härenstams väl avstämda ackompanjemang,  berörde publiken  djupt och innerligt. 

Efter pausen förhöjdes stämningen ytterligare när Stina framförde flera av Södergrans tonsatta dikter med samma inlevelse men med den ytterligare dimension som hennes vackra sång tillförde. Davids gitarrspel, som vi fått njuta av flera gånger tidigare, var som vanligt av hög klass och hans solonummer valda i god harmoni med stämningen i de av Stina framförda dikterna. 

Stina och David avtackades liksom värdparet, Anna och Göran, av vår ordförande med vackra rosor och med presentpåsar skänkta av Brunneby Musteri.


Den nya dataskyddslagen påverkar oss.

Den 25 maj träder den nya dataskyddslagen  (GDPR = General Data Protection Regulation) i kraft. Den påverkar bl.a. hur personuppgifter samlas in, lagras och används. Även vår knapphändiga medlemsförteckning ( namn, adress, tel.nr,  mailadress, medlemsavgift) omfattas också av lagen som kräver att varje medlem informeras om att vi har dessa uppgifter. Vi kommer därför att be alla medlemmar att med sin underskrift godkänna vår hantering. Alla uppgifter om medlem som anmält sitt utträde ur föreningen eller som under två år inte betalt medlemsavgift (gäller ej hedersmedlem som är befriad från medlemsavgift), raderas.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap