AKTUELLT


De norska stråkarna blev en succé !

Stråkar fra Norge gjorde verkligen årets första konsert med stråkkvartett till en stor upplevelse. Den eminenta  Engegårdkvartettens goda rykte som en duktig ensemble infriades med råge denna eftermiddag på Linköpings slott.  Kvartettens välljudande samklang var en upplevelse i sig som parad med ett följsamt och precist spel liksom med ett stort mått av inlevelse och känsla,  försatte vår stora publik i ett tillstånd av andäktig lyssnande. Kvartettens medlemmar var verkligen väl förtjänta av den översvallande tacksamhet som publiken gav uttryck för efter konserten.  Den svängande tango som kvartetten framförde som extranummer  gav ytterligare bevis på en stor mångsidighet.

Efter konserten avtackades kvartettens medlemmar av föreningens ordförande med vårfriska tulpaner och med var sin presentkassse från Brunneby. Kvällens värd, landshövding Carl Fredrik Graf, tackades för att traditionen med årliga konserter på slottet fått en fortsättning även efter hövdigeskiftet, med en presentkasse blommor samt boken om Bettina med en särskild dedikation. Slottets avgående husfru, Maj-Britt, avtackades för alla år som hon hjälpt föreningen tillrätta i köket och med möblering  m.m.


Nästa konsert,  lördagen den 27 april , 2019

Vår stipendiat från 2018, Johan Dalene, kommer då att framföra en konsert tillsammans med sin mor, Inger Dalene, på Linköping Frimurarloge i dess Johannessal. Vi som haft fördelen att lyssna till Johan och Inger tidigare förstår att denna konsert kommer, liksom den föregående, att bli oförglömlig!

Välkomna gamla och nya medlemmar!


Den nya dataskyddslagen påverkar oss.

Den 25 maj träder den nya dataskyddslagen  (GDPR = General Data Protection Regulation) i kraft. Den påverkar bl.a. hur personuppgifter samlas in, lagras och används. Även vår knapphändiga medlemsförteckning ( namn, adress, tel.nr,  mailadress, medlemsavgift) omfattas också av lagen som kräver att varje medlem informeras om att vi har dessa uppgifter. Vi kommer därför att be alla medlemmar att med sin underskrift godkänna vår hantering. Alla uppgifter om medlem som anmält sitt utträde ur föreningen eller som under två år inte betalt medlemsavgift (gäller ej hedersmedlem som är befriad från medlemsavgift), raderas.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap