Brunneby gård

AKTUELLT

Konserten den 24 november  blir i Klockrike kyrka

"Italienska sånger" med Jacob Högström, baryton, Dan Larsson, klarinett och Magnus Grönlund, gitarr kommer att framföras i Klockrike kyrka. Kyrkan är väl lämpad för musikframföranden och nyttjas ofta för all slags musik. Biljetter på hemsidan från 15 oktober kl 10.00.

Vid denna konsert är entreavgiften 150 kr då vi hoppas på att få en stor publik i den rymliga kyrkan.

Fullsatt på Lagerlunda

Andra gången gillt för Zilliacus/Willemark

Konserten på Lagerlunda herrgård genomfördes utan tillbud detta året.  Konserten förra året fick utgå med kort varsel  då Cecilia råkade ut för en cykelolycka. Helt oskadd och med cykeln såld genomförde Cecilia Zilliacus och Lena Willemark i lördags konserten "Från Bach till Sandström". Konserten innehöll en blandning av klassisk och folklig repertoar ibland renodlade men också interfolierade på ett intressant och vackert sätt.  Konserten bröt det invanda mönstret på våra konserter på ett uppfriskande sätt. 


Den nya dataskyddslagen påverkar oss

Den 25 maj träder den nya dataskyddslagen  (GDPR = General Data Protection Regulation) i kraft. Den påverkar bl.a. hur personuppgifter samlas in, lagras och används. Även vår knapphändiga medlemsförteckning ( namn, adress, tel.nr,  mailadress, medlemsavgift) omfattas också av lagen som kräver att varje medlem informeras om att vi har dessa uppgifter. Vi kommer därför att be alla medlemmar att med sin underskrift godkänna vår hantering. Alla uppgifter om medlem som anmält sitt utträde ur föreningen eller som under två år inte betalt medlemsavgift (gäller ej hedersmedlem som är befriad från medlemsavgift), raderas.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap