AKTUELLT

OBS! Konserten  i Klockrike den 21 mars är inställd!

Artisterna och styrelsen är överens om att detta är det rätta sättet att agera just nu. Ett meddelande har skickats ut till alla medlemmar som anmält e-adress.  Bokade biljetter annulleras och medlemmar med årskort kompenseras.

OBS! Konserten  på Lagerlunda den 25 april är också inställd ! 

Artisterna och styrelsen är överens om att detta är det rätta sättet att agera just nu med anledning av det rådande Covid19-läget. Medlemmar med årskort kompenseras.
Klarakvartetten skapade en förtätad stämning på Tingshuset i lördags!

Ett varierat program framfördes skickligt och med en utomordentlig följsamhet och känslighet som säkert följer av att kvartetten spelat samman sedan 1997 med samma personer. Kontakten med den fulltaliga publiken var påtaglig, särskilt i Elfrida Andrés  1. stråkkvartett. Alla verk presenterades på ett charmigt och lite lekfullt sätt av kvartettens tre damer. Detta var den fjärde gången som Jan-Ove Boll upplåtit Tingssalen för oss och kanske den gång då salens lite torra akustik bäst passat till ensemblen. Vi uppfyller villkoren i den nya dataskyddslagen GDPR.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap