AKTUELLT

Konserten den 14 november är INSTÄLLD

Med stor bedrövelse nödgas vi nu ställa in båda de återstående konserterna 2020. Dagens besked från Folkhälsomyndigheten och Region Östergötland innebär att våra möjligheter att genomföra konserterna är helt eliminerade. Alla gjorda platsreservationer är avbokade och inbetalade medel kommer att återsändas. Innehavare av årskort kommer att kompenseras liksom tidigare.

Osäkerheten om våra möjligheter att genomföra konserterna  är synnerligen osäkra även för nästa år. Programarbetet går på halvfart och årsprogrammet för 2021 kommer sannolikt inte att  kunna presenteras förrän pandemiens begränsats och myndigheterna ger klartecken för konserter igen. Det utskick till alla medlemmar vi brukar göra till jul kommer vi ändå att genomföra men i vilken form programmet för 2021 då kommer att vara kan vi inte säga för närvarande.

Vi i styrelsen för Kammarmusik i Östergötland beklagar verkligen att vi inte kan uppfylla föreningens mål och mening. Vi tänker också på alla våra artister som blir utan de arvoden som de räknat med. För samtliga har vi dock kommit överens om senare engagemang.

Vi kommer att så snart myndigheterna ger klartecken att  åter ta upp verksamheten. Vi kan förutse att konserterna, när de väl kommer, till en början kanske kommer att få lite mer av ad hoc - karaktär och inte vara annonserade så långt i förväg. Vi kommer dock alltid att ge information på hemsidan och i möjligaste mån också via email. Se därför till bevaka hemsidan och att anmäla ny eller förändrad emailadress till kassor@slottsmusik.com.

Kom ihåg: Håll avstånd!

Äntligen fick vi genomföra en konsert igen! 

Vi var på precis rätt plats för att lyssna på alla de tacksägelser som vår lilla, men tacksamma publik, uttryckte vid konserten i Klockrike kyrka i lördags. Vi hade alla goda makter med oss så våra duktiga artister kunde ge oss de avkopplande stunder som vi längtat efter så länge. Kristina Winiarski fick sin fina cello, från 1713, att sjunga lika fint genom hela konsertprogrammet och Pontus Carron behandlade den förvisso betydligt nyare flygeln, kraftfullt och med stor känslighet. Programmet för konserten innehöll bl.a. ett par inte ofta spelade variationer av 250-årsjubilerande Beethoven över stycken ur Mozarts Trollflöjten  och efter pausen en stor pianosonat av Rachmaninov.  Att de båda förärats förstapriset i den ansedda tävlingen "Ung & Lovande var ingen i publiken förvånad över. 

Föreningens styrelse hade förberett konserten efter Folkhälsomyndighetens alla riktlinjer både beträffande avstånd och antal personer i lokalen. Kaffet i pausen serverades vid borden och vid ett serveringsställe på sätt som gjorde det lätt att hålla avstånd. Vi vill tacka  kyrkan och kyrkans vaktmästare , Maria Mosslycke, för den goda hjälp som vi fick för att genomföra konserten.
Klarakvartetten skapade en förtätad stämning på Tingshuset den 22 feb 2020!

Inte visste vi då att de  kommande fyra konserterna skulle ställas in.

Ett varierat program framfördes skickligt och med en utomordentlig följsamhet och känslighet som säkert följer av att kvartetten spelat samman sedan 1997 med samma personer. Kontakten med den fulltaliga publiken var påtaglig, särskilt i Elfrida Andrés  1. stråkkvartett. Alla verk presenterades på ett charmigt och lite lekfullt sätt av kvartettens tre damer. Detta var den fjärde gången som Jan-Ove Boll upplåtit Tingssalen för oss och kanske den gång då salens lite torra akustik bäst passat till ensemblen. Vi uppfyller villkoren i den nya dataskyddslagen GDPR.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap