Kammarmusik i Östergötland

AKTUELLT

Terminens sista konsert: 

"En nordisk kärleksaffär" på Linköpings slott

den 19 maj kl 14.

Den nya dataskyddslagen påverkar oss

Den 25 maj träder den nya dataskyddslagen  (GDPR = General Data Protection Regulation) i kraft. Den påverkar bl.a. hur personuppgifter samlas in, lagras och används. Även vår knapphändiga medlemsförteckning ( namn, adress, tel.nr,  mailadress, medlemsavgift) omfattas också av lagen som kräver att varje medlem skall ge sitt tillstånd till att vi har dessa uppgifter. Vi kommer därför att be alla medlemmar att med sin underskrift godkänna vår hantering. Vid konserten på Adelsnäs kommer vi därför att be medlemmarna om detta medgivande. För vår del kan detta synas väl byråkratiskt men lagen föreskriver detta och det grundläggande syftet är gott.

Kammarmusik i Östergötland

Kammarmusik i Östergötland är en ideell förening som verkar för att främja intresset för kammarmusik genom att bjuda på stor musik i det lilla formatet i kulturhistoriskt stimulerande miljöer. Sedan föreningen bildades 1987 med Bettina Kjellin på Brunneby gård som initiativtagare och grundare, har den genomfört 8–10 konserter per år. Konserterna har förlagts över länet, företrädesvis i Motala och Linköpings kommuner. De artister som föreningen engagerar är främst unga musiker av hög klass, men också väletablerade och internationellt kända artister. Konserterna kännetecknas även av att också pausen har gjorts betydelsefull. Till lite lättare förtäring kan man träffa såväl artisterna som nya och gamla musikvänner.

Brunneby gård

Föreningen har drygt 200 medlemmar. Våra medlemmars stöd är ovärderligt för föreningens möjligheter att engagera framstående musiker. Sin fasta punkt har föreningen på Brunneby gård.

Hemsidan för  Kammarmusik i Östergötland ger information om konsertprogram, aktuella artister och om de slott och herresäten vars ägare generöst tar emot kammarmusikpubliken. Den kompletteras löpande med aktuell information inför konserterna.
Vi försöker också att lämna smakprov på redan genomförda konserter genom foton och ibland inspelade videoavsnitt.

Föreningen är medlem i Kammarmusikförbundet och stöds ekonomiskt av Statens Kulturråd, Motala kommun, Linköpings kommun och Region Östergötland och ibland övriga kommuner som vi gästar.

Webmaster tar tacksamt emot synpunkter på hemsidan via email, webmaster@slottsmusik.com, eller på telefon 0141-237574.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap