Brunneby gård

AKTUELLT

ÅRSKORT för 2019

Intresset för årskort är stort! Det överstiger tillgången varför ytterligare ansökningar ej kommer att kunna tillgodoses. Innehavare av årskort för 2018 har förtur och vi kan inte öka antalet reserverade platser med hänsyn till publik utan årskort varför nya årskort blir få om ens några.  Besked lämnas senast den 26 jan. Med hänsyn till de stora intresset som finns överväger vi att omarbeta reglerna för årskort att gälla från 2020.Julkonserten på Brunneby gård var en himmelsk upplevelse!

Julstämningen kunde inte stiga till högre höjder än vad den gjorde efter körkonserten på Brunneby i lördags! De fantastiska rösterna parade med dirigentens fasta och skickliga ledning av framträdandet ger ett resultat som vi som var där knappast får uppleva någon annan stans. Den pregnans och fina nyansering  som körens framträdande präglas av är ett väldigt godkänt resultat av de skickliga lärarnas insatser under terminen. Tack för en härlig föreställning!

Nästa konsert  23 februari 2019

Nästa konsert blir den 23 februari 2019 då vi bjuder på en favorit i repris!  Då kommer Stockholm Chamber Jazz att hålla konsert för oss på Gamla Tingshuset i Motala. 2013 konserterade samma grupp för oss på Kvarns herrgård och den konserten talar man om alltjämt! Det blir en välavstämd blandning av  klassisk musik och klassisk jazz. Staffan Mårtensson, som leder gruppen, har ett ben i varje kategori och är en välkänd klarinettsolist och förste klarinettist i Hovkapellet. Jan Adefelt och Lennart Simonsson är båda välkända jazzmusiker som sedan gruppen bildades medverkat i flera cd-inspelningar. Denna konsert får du inte missa!

Biljetter kan bokas från den 21 januari 2019.

Program 2019

Programmet för 2019 är helt klart och lokaler såväl som solister är kontrakterade. Programmet sänds hem till alla medlemmar i mellandagarna tillsammans med kallelse till årsmöte och brev från ordförande. En avi för betalning av årsavgiften, 200 kr, finns också med i kuvertet.

Välkomna gamla och nya medlemmar!


Den nya dataskyddslagen påverkar oss

Den 25 maj träder den nya dataskyddslagen  (GDPR = General Data Protection Regulation) i kraft. Den påverkar bl.a. hur personuppgifter samlas in, lagras och används. Även vår knapphändiga medlemsförteckning ( namn, adress, tel.nr,  mailadress, medlemsavgift) omfattas också av lagen som kräver att varje medlem informeras om att vi har dessa uppgifter. Vi kommer därför att be alla medlemmar att med sin underskrift godkänna vår hantering. Alla uppgifter om medlem som anmält sitt utträde ur föreningen eller som under två år inte betalt medlemsavgift (gäller ej hedersmedlem som är befriad från medlemsavgift), raderas.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap