Kammarmusik i Östergötland

AKTUELLT

Fyrhändig pianoafton på Adelsnäs

Konserten hemma hos Malin och Gustaf Adelswärd på deras vårfagra Adelsnäs blev en musikalisk upplevelse av stora mått om än i litet format. Den 100-åriga  Steinway-flygeln fick åter  bekänna färg när Terés Löf och Johan Ullén framförde ett varierande program  i herrgårdens stora bibliotek till glädje för den talrika publiken. Pianisternas förmåga att locka ur flygen både de kraftfulla uttryck som kompositörerna Alkan, Poulenc och Casella föreskrivit  parat med det känsliga spel som inledande Schumannvariationer av Brahms och avslutande Fantasi i f-moll av Scubert var imponerande vilket publiken gav övertygande uttryck för vid konsertens slut. Som extranummer framförde paret en av Brahms Ungerska danser åtföljd av publikens synnerligen ljudliga bifall!  Tack Terés och Johan för musiken och tack Malin och Gustaf för att vi fick njuta av deni ert bibliotek! En del av konserten kommer att vara tillgänglig på denna hemsida under "Se och Hör".

Nästa konsert 

"En nordisk kärleksaffär" kommer att äga rum på Linköpings slott den 19 maj kl 14.   Vår landshövding, Elisabeth Nilsson, kommer då att hälsa oss välkomna till slottet, tyvärr för sista gången eftersom hon avgår som lanshövding  i augusti. Vi har dock gott hopp om en fortsättning av våra traditionella konserter i den anrika borgen. Vid konserten den 19 maj kommer vi att få möta, för oss nu välkända Daniel Beskow som tillsammans med mezzosopranen Josefin Andersson  framför stycken ur den nordiska sångrepertoaren.  Det detaljerade programmet lägger vi som vanligt in på denna hemsida inom kort. Biljetter till konserten kan beställas från den 23 april kl 10 via denna hemsida under Biljettbokning.

Tidigare aviserade utdelning av vårt musikstipendium kommer inte att äga rum vid denna konsert utan har måst skjutas till konserten den 22 sept 2018 på Bjärka Säby

Välkommen!

Den nya dataskyddslagen påverkar oss

Den 25 maj träder den nya dataskyddslagen  (GDPR = General Data Protection Regulation) i kraft. Den påverkar bl.a. hur personuppgifter samlas in, lagras och används. Även vår knapphändiga medlemsförteckning ( namn, adress, tel.nr,  mailadress, medlemsavgift) omfattas också av lagen som kräver att varje medlem skall ge sitt tillstånd till att vi har dessa uppgifter. Vi kommer därför att be alla medlemmar att med sin underskrift godkänna vår hantering. Vid konserten på Adelsnäs kommer vi därför att be medlemmarna om detta medgivande. För vår del kan detta synas väl byråkratiskt men lagen föreskriver detta och det grundläggande syftet är gott.

Kammarmusik i Östergötland

Kammarmusik i Östergötland är en ideell förening som verkar för att främja intresset för kammarmusik genom att bjuda på stor musik i det lilla formatet i kulturhistoriskt stimulerande miljöer. Sedan föreningen bildades 1987 med Bettina Kjellin på Brunneby gård som initiativtagare och grundare, har den genomfört 8–10 konserter per år. Konserterna har förlagts över länet, företrädesvis i Motala och Linköpings kommuner. De artister som föreningen engagerar är främst unga musiker av hög klass, men också väletablerade och internationellt kända artister. Konserterna kännetecknas även av att också pausen har gjorts betydelsefull. Till lite lättare förtäring kan man träffa såväl artisterna som nya och gamla musikvänner.

Brunneby gård

Föreningen har drygt 200 medlemmar. Våra medlemmars stöd är ovärderligt för föreningens möjligheter att engagera framstående musiker. Sin fasta punkt har föreningen på Brunneby gård.

Hemsidan för  Kammarmusik i Östergötland ger information om konsertprogram, aktuella artister och om de slott och herresäten vars ägare generöst tar emot kammarmusikpubliken. Den kompletteras löpande med aktuell information inför konserterna.
Vi försöker också att lämna smakprov på redan genomförda konserter genom foton och ibland inspelade videoavsnitt.

Föreningen är medlem i Kammarmusikförbundet och stöds ekonomiskt av Statens Kulturråd, Motala kommun, Linköpings kommun och Region Östergötland och ibland övriga kommuner som vi gästar.

Webmaster tar tacksamt emot synpunkter på hemsidan via email, webmaster@slottsmusik.com, eller på telefon 0141-237574.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap