Årsmöte 2017

Publicerad 2017-03-20

Vid årsmötet efter konserten den 18 mars 2017 valdes Jörgen Ralphsson och Bo Dahlsköld in som ledamöter i styrelsen. Håkan Ulfgard önskade avgå och avtackades för goda insatser sedan 2011. Claes-Göran Österlund avgick i nov 2016 på grund av sjukdom och avled 31 jan 2017. Sammansättningen av övriga styrelsen, revisorer och valberedning är oförändrad.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap