Med anledning av det rådande Covid19-läget måste vi ställa in konserterna den 21 mars i Klockrike kyrka och den 25 april på Lagerlunda. Medlemmar med årskort kommer att kompenseras så snart vi vet hur många konserter som kommer att ställas in. Om konserten den 30 maj blir av kan biljetter bokas från den 27 april.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap