Med anledning av det rådande Covid19-läget måste vi ställa alla konserterna under våren 2020. Medlemmar med årskort kommer att kompenseras så snart vi vet hur många konserter som kommer att ställas in. Biljetter till konserten den 26 september på Ljungs slott kan bokas från den 24 augusti, 2020 förutsatt att läget  för Convid-19  tillåter konserten.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap