Kammarmusik i Östergötland

AKTUELLT

Drillande flöjter i Motala Tingshus!

Sirena Flöjtkvartett gladde de talrika besökarna av vår kammarkonsert i lördags (24 februari). Musikprogrammets namn, "Blommande Barock" gav en antydan om att det inte var direkt nyskriven musik som det bjöds på. Tonsättare från främst 16- och 17- hundratalen dominerade programmet med ett par intressanta undantag, den nutida Paul Leehouts vars verk Shortwave utgjordde en intressant kontrast till det övriga programmet. Oblivion av Astor Piazolla (1921 - 1992) med sina sydamerikanska rytmer skiljde sig också från det övriga programmet som likväl hade en bredd och innehåll som vi alla uppskattade mycket.  Den färgstarka kvartetten består av fyra damer, tre från Danmark och  en från Lund), behäskade inte bara sina många instrument mycket väl, utan framförde också programmet med en koreografi värd allt beröm.  

Den vackra konsertsalen, den förra tingssalen, som familjen Boll generöst ställt till vårt förfogande, är alldeles utmärkt för konsertbruk. Den korta efterklangstiden skapar en kort lite torr akustik som gör att varenda ton blir väldigt tydlig vilket ställer stora krav på artisterna. Denna utmaning klarade de så bra att publiken inte gav sig förrän  ett uppskattat och humoristiskt extranummer framförts.

Nästa konsert 

kommer att äga rum på Skänninge Stadshotell den 24 mars kl 16. (Läs mer) Styrkta av minnet från den lyckade konsertsupén 2015 är det flera som efterfrågat en upprepning. Gå in på bokningssidan och boka för det finns begränsat antal supéplatser och vi hoppas och tror att många uppskattar ett tillfälle till lite eftersnack med en god supé och i trevligt sällskap efter de mycket klassiska stråkkvartetterna som verkligen är kammarmusikens inersta kärna och signum. Musikprogram klicka.

På egen risk får man naturligtvis boka konserten utan att delta i supén.  Observera att utmärkta pendeltågsförbindelser finns med Linköping, Motala och Mjölby.

Välkommen!

Kammarmusik i Östergötland

Kammarmusik i Östergötland är en ideell förening som verkar för att främja intresset för kammarmusik genom att bjuda på stor musik i det lilla formatet i kulturhistoriskt stimulerande miljöer. Sedan föreningen bildades 1987 med Bettina Kjellin på Brunneby gård som initiativtagare och grundare, har den genomfört 8–10 konserter per år. Konserterna har förlagts över länet, företrädesvis i Motala och Linköpings kommuner. De artister som föreningen engagerar är främst unga musiker av hög klass, men också väletablerade och internationellt kända artister. Konserterna kännetecknas även av att också pausen har gjorts betydelsefull. Till lite lättare förtäring kan man träffa såväl artisterna som nya och gamla musikvänner.

Brunneby gård

Föreningen har drygt 200 medlemmar. Våra medlemmars stöd är ovärderligt för föreningens möjligheter att engagera framstående musiker. Sin fasta punkt har föreningen på Brunneby gård.

Hemsidan för  Kammarmusik i Östergötland ger information om konsertprogram, aktuella artister och om de slott och herresäten vars ägare generöst tar emot kammarmusikpubliken. Den kompletteras löpande med aktuell information inför konserterna.
Vi försöker också att lämna smakprov på redan genomförda konserter genom foton och ibland inspelade videoavsnitt.

Föreningen är medlem i Kammarmusikförbundet och stöds ekonomiskt av Statens Kulturråd, Motala kommun, Linköpings kommun och Region Östergötland och ibland övriga kommuner som vi gästar.

Webmaster tar tacksamt emot synpunkter på hemsidan via email, webmaster@slottsmusik.com, eller på telefon 0141-237574.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap